Poptávka po MBA managementu zdravotnictví stoupne až o 17 %

Zdravotnictví je v současnosti jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví na světě. Jeho růst se samozřejmě odráží i ve zvyšujících se nárocích na jeho fungování a vzdělávání. Pracovní pozice se stávají složitějšími, což vyžaduje více zkušených pracovníků. Ideální cestou, jak tuto potřebu naplnit, představuje MBA studium. Jen v USA se odhaduje, že poptávka po jeho absolventech do roku 2024 vzroste o 17 %.1

Poptávka po absolventech MBA ve zdravotnictví je neuvěřitelně silná. Podle amerického úřadu pro statistiku práce (BLS) se v letech od 2014 do 2024 zvýší o 17 %.1 Také u nás v ČR roste zájem o tento obor. Například na vzdělávacím institutu CEMI vzrostl minulý rok počet studentů oboru Management zdravotnictví dokonce o 55 %.

Management ve zdravotnictví je svébytná a velmi náročná disciplína a při jeho výkonu je nutné brát v potaz řadu oblastí. „Lékaři či zdravotničtí pracovníci by neměli být jen úzce zaměřeni na zdravotní problematiku, ale měli by mít celospolečenský nadhled, který se týká zařazení zdravotnictví do společnosti. Musí vidět souvislosti zdravotnictví s životem celé společnosti a jeho vztahy k hodnotám, které v dnešní době platí,“ uvádí absolvent oboru Managementu zdravotnictví na CEMI MUDr. Roman Michálek, MBA, náměstek pro léčebně-preventivní péči NPK, a.s. – Pardubické nemocnice. Podle jeho slov by lékaři, ředitelé, vlastníci zdravotnických zařízení i úředníci na krajských úrovních měli povinně absolvovat vzdělání nejen v oblasti medicíny, ale také v oblasti produkce zdravotnických služeb, zdravotním managementu a mikroekonomických dopadech poskytování zdravotnických služeb.

České zdravotnictví patří mezi 13. nejlepších v rámci EU2 a vzdělaný personál k tomu jednoznačně přispívá. Právě z důvodu rostoucí poptávky ze strany studentů došlo v minulosti k rozšíření nabídky MBA programů do oblasti zdravotnického managementu. „Management zdravotnictví pro lékaře představuje chybějící článek ve vzdělání, který je v současnosti stále více potřebný, aby se lékař mohl orientovat v právním, ekonomickém a marketingovém prostředí zdravotních organizací,“ doplňuje MUDr. Roman Michálek, MBA.

Absolvent oboru Management zdravotnictví se naučí vytvářet funkční marketingové strategie jak pro celé zdravotnické zařízení, tak jednotlivé kliniky, oddělení. Osvojí si mikroekonomii a ekonomiku zdravotní péče, dále techniky plánování, komunikace a analýz výkonosti zdravotnického zařízení a rovněž pronikne do oblasti motivace, hodnocení a náboru kvalitních zaměstnanců, která je další velmi důležitou složkou. V neposlední řadě se seznámí s fungováním informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví, jež jsou v dnešní době důležitou podporou v klinické praxi a v řízení zdravotnictví.

Zdroje:

  1. https://onlinembapage.com/mba-healthcare-management-administration-salary/
  2. https://www.telegraph.co.uk/expat/health/top-10-countries-in-europe-for-health-care-in-pictures/doctors-strike/

Newsletter