Poslanci znovu projednají narovnání podmínek na ubytovacím trhu

Rovná pravidla pro všechny poskytovatele krátkodobého ubytování přináší novela zákona o místních poplatcích. Novela z dílny Ministerstva financí nahrazuje nynější poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity jediným poplatkem z pobytu, jemuž bude podléhat každý krátkodobý pobyt do 60 dnů bez ohledu na místo a účel. Rozšíří se tak okruh ubytovacích zařízení, kterých se má výběr místního poplatku týkat.

„Sdílená ekonomika rychle mění zažité obchodní modely i na poli ubytovacích služeb. Provozovatelé nabízející ubytování přes digitální platformy ale mají oproti hoteliérům a dalším ‚tradičním´ poskytovatelům tu výhodu, že nemusí v koncové ceně pobytu zohlednit oba místní ubytovací poplatky. Naše novela tuto nerovnováhu odstraní. Nový poplatek se totiž dotkne placeného ubytování bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení. Tedy vedle hotelů, motelů a penzionů i krátkodobých pronájmů soukromých bytů nebo ateliérů,“ přiblížila návrh ministryně financí Alena Schillerová.

Sloučení obou poplatků do jednoho navíc přinese rovné podmínky i pro obce. Nyní může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity. Oba poplatky mají zavedeny jen obce, které jsou lázeňským nebo frekventovaným turistickým cílem. Nový poplatek bude moci vybírat každá obec bez rozdílu. Poplatek si bude moci nastavit podle svých potřeb, nejvýše na úroveň maximální sazby. Ta bude po nabytí účinnosti novely od 1. ledna 2020 činit 21 Kč za den, od následujícího roku 50 Kč za den.

Ačkoliv poslanci tuto novelu schválili už 19. června 2019, senátoři ji nakonec vrátili s pozměňovacími návrhy. Jedním z nich je zrušení osvobození lázeňských hostů, kterým je péče plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Tím by se však zhoršila dostupnost lázeňské péče nejohroženějším skupinám obyvatel a dopadlo by to negativně zejména na seniory, kterým stát pobyt v lázních ze zdravotního pojištění hradí nejčastěji.

Senátoři také v navržené úpravě navyšují maximální sazbu poplatku z pobytu na 50 Kč za den už v prvním roce účinnosti. Navíc poplatek rozšiřují i na pobyty delší než 60 dnů. To je ale v rozporu s principem poplatku z pobytu, který je pojímán primárně jako turistický poplatek, nikoliv jako dodatečné zdanění nájemního bydlení nebo bydlení na ubytovnách.

„V důsledku senátního pozměňovacího návrhu navíc hrozí, že v některých případech nedopadne poplatek z pobytu na ubytování poskytované přes digitální platformy. Tím by ale novela ztratila svůj smysl, kterým je vytvořit rovné a spravedlivé podmínky pro všechny. Úpravy navržené senátory proto považuji za velice krátkozraké. Budeme tedy trvat na přijetí novely v původním znění,“ řekla ministryně financí.

Také Asociace hotelů a restaurací podporuje vládní novelu zákona v podobě, jakou původně schválila Poslanecká sněmovna. Prezident AHR ČR Václav Stárek k tomu uvedl: „Návrh novely zákona o místních poplatcích byl připravován a konzultován samotnými hoteliéry a zástupci podnikatelů. Přináší spravedlivý a moderní přístup k výběru poplatků a jsme rádi, že nebyly přijaty návrhy na skokový nárůst poplatku, který by přinesl zpomalení hlavně domácího cestovního ruchu. Věříme, že poslanci nakonec schválí svůj původní návrh, který navíc umožňuje zavedení nového systému od příštího roku.“

Novela zákona o místních poplatcích také zavádí tzv. protizneužívací klauzuli u poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného. Nově bude podmínkou pro osvobození od poplatku skutečnost, že výtěžek z konané akce byl prokazatelně odveden na charitativní účely, nebude stačit pouhá proklamace jako doposud.

Novela dále obsahuje přesnější vymezení osvobozených osob a úlev u poplatku ze psů. Nárok na sníženou sazbu bude mít nově důchodce ve věku 65 let nebo držitel průkazu ZTP. Novela explicitně osvobozuje všechny osoby provozující útulky pro psy bez ohledu na zřizovatele. Účinnost zákona je navržena od 1. ledna 2020.

Newsletter