Evropské PMI indexy průmyslu a služeb klesly, dokonce více než trh očekával. Euro je i přesto v zisku, což je dáno především oslabujícím dolarem. Risk-on nálada na trzích podporuje rizikové měny, včetně koruny. Kurz zpevnil pod 25,35 za euro.

Poslední START Day roku 2018. Na burzu míří firma AtomTrace

AKTUALIZOVÁNO – Burza cenných papírů Praha (BCPP) organizuje v pořadí již 4. START Day (27.11.2018) v rámci nového trhu START. Co je to a jaké přináší příležitosti? Zjednodušeně řečeno, jedná se o nový vítr do plachet doposud poněkud strnulého obchodování na českém trhu, který má vést k oživení zájmu o investice prostřednictvím pražské burzy.

Co je to START?

Nový trh START umožňuje firmám emitovat akcie ve výši 1 mil. EUR – 80 mil. EUR. Jedná se tedy o trh cílený na menší a střední firmy, které výměnou za prodej svého stávajícího nebo nově emitovaného akciového podílu (primární úpis/IPO) získají peníze na další rozvoj či kapitalizaci podílů současných akcionářů.

Na trhu START upsaly od května tohoto roku úspěšně své akcie již 4 společnosti (Fillamentum, Prabos plus,  Primoco UAV a UDI Group) a s některými akciemi bylo již v rámci sekundárního trhu obchodováno ve významném objemu (Fillamentum – sekundárně zobchodováno více jak 1/3 emise).

Jaké jsou příležitosti a rizika pro investora?

Investor získává úpisem akcií podíl ve firmě, která obvykle není v nabídce klasických investičních bank a fondů. Firmy jsou často v rané fázi vývoje, což s sebou přináší možnost vlastnit podíl v rostoucím projektu. S tím je samozřejmě spojena i vyšší míra rizika plynoucí především z menší velikosti emitentů a s ranou fází podnikání. Očekáváme, že investice do těchto společností bude spíše určená pro zkušené a kapitálově silné investory.

Jaká je minimální výše investice?

Minimální investice je stanovena v tzv. lotech. Řádově se jedná o nižší jednotky statisíců korun. Například minimální lot (obchodovatelná jednotka při primárním úpisu) investice do společnosti AtomTrace a.s. je 2 000 kusů akcií při stanovené ceně 50 – 70 Kč za akcii. Minimální investice se tedy pohybuje od 100 000 Kč do 140 000 Kč.

Kdo může přijímat objednávky?

Akcie je možné upisovat prostřednictvím členů Burzy cenných papírů Praha (BCPP), a.s a obchodníků s cennými papíry, kteří mají přístup do systému START-Veřejná nabídka určeného pro realizaci veřejné nabídky akcií (jako např. Roklen360 a.s.). Nabídka akcií AtomTrace a.s. potrvá od 13. listopadu 2018 do poledne 27. listopadu 2018.

Jak se bude s akciemi dále obchodovat?

Burza cenných papírů Praha pořádá 4x ročně tzv. Start Day formou aukcí, na kterých budou současní i noví emitenti prezentovat dosažené výsledky, či podstatné skutečnosti týkající se jejich podnikání. Předpokladem je, že čtvrtletní likvidita bude dostatečná pro tyto nízko-objemové emise cílící spíše na zkušenější retailové investory. Obchodování bude probíhat prostřednictvím členů Burzy (obchodníků s cennými papíry). Plánem Burzy je od ledna 2019 zvýšit frekvenci obchodních dnů a umožnit obchodování s akciemi každý měsíc.

Do čeho je možné nyní investovat?

Nyní je možné investovat do akcií společnosti AtomTrace, kde Roklen a jeho oddělení Roklen Corporate Finance je autorizovaným analytikem a koordinátorem procesu veřejné nabídky a vstupu na trh START tohoto emitenta. Společnost AtomTrace a.s. vyvíjí a vyrábí speciální přístroje využívající metodu laserové spektroskopie (tzv. LIBS) pro on-line prvkovou analýzu materiálů (chemického složení) na povrchu a pod povrchem zkoumaného předmětu. Technologie se používá jak laboratorních podmínkách, tak i ve venkovním prostředí, při tzv. dálkové analýze (až do vzdálenosti 30 metrů). Produkty společnosti AtomTrace jsou určeny pro vědecká pracoviště a univerzity, průmysl, forensní vyšetřování, do budoucna například i pro klinický výzkum či zemědělství. Společnost má v úmyslu významně posílit globální obchodní úsilí, distribuční síť a marketingové aktivity, dále pak vývoj nových průmyslových aplikací a rozšířit konstrukčně-vývojové kapacity. Za tímto účelem zamýšlí na trhu START v rámci veřejné nabídky upsat až 20 % nových akcií.

Co mám dělat, pokud mám zájem investovat v rámci na trhu START?

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte prosím Roklen360 a.s. na telefonním čísle (+420) 236 071 602 nebo emailem info@roklen.cz.

Důležité upozornění:
Akcie v rámci úpisu nejsou a nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 v platném znění (dále jen „Zákon o cenných papírech USA“) ani žádnou komisí pro cenné papíry či jiným regulačním orgánem jakéhokoli státu Spojených států amerických a v důsledku toho nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení Zákona o cenných papírech USA), jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA.
Oddělení Corporate Finance společnosti Roklen Holding a.s. je autorizovaným analytikem, který se podílel na zpracování prospektu společnosti AtomTrace a.s. a vytvořil taktéž Analytickou zprávu.
Tento příspěvek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení. Text neobsahuje nabídku ani netvoří součást žádné nabídky nebo výzvy. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Tento příspěvek dále dokument neobsahuje konečné a vyčerpávající informace o zmiňovaných společnostech ani o jejich akciích a podílech. Každý čtenář tohoto příspěvku by se před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí měl poradit se svými právními, finančními a dalšími odbornými poradci ohledně vhodnosti své investice a měl by se spoléhat výhradně na informace uvedené v prospektech, které jsou uveřejněny na internetových stránkách zmiňovaných společností v sekci Pro investory.
Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter