Americké výnosy po včerejším mírném růstu opět klesají. V souvislosti s tím pozorujeme tlaky na slabší dolar. Zaměříme se na odpolední data z trhu práce, maloobchodu a průmyslu. Měny regionu ráno oslabily, zlotý a koruna aktuálně ztráty umazávají. Domácí měna se obchoduje pod 25,95 za euro.

Povinné navýšení dovolené na pět týdnů zásadně odmítáme

Pět týdnů dovolené je již dnes poměrně běžným benefitem, firmy proto rozhodně nepotřebují, aby jim jej někdo “dal příkazem”. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se staví zásadně proti návrhu povinného navýšení dovolené na pět týdnů.

Pracovní trh a poptávka po zaměstnancích je tím nejlepším impulsem k poskytování například prodloužené dovolené. Čím více je flexibilních (trhem nesených) opatření, tím zdravější a odolnější je ekonomika, zvláště v dobách hospodářských poklesů. Naopak, čím více je umělé regulace a represivních opatření, tím hůře ve finále ekonomika prosperuje, a doplatí na to téměř všichni.

Prodloužená dovolená je navíc často benefitem, který si mohou dovolit i malé a střední podniky, jakkoli je to obvyklejší na THP pozicích či ve středním a vyšším managementu firem. Ani tam za vás práci sice nikdo neudělá, protože zastupitelnost je nízká, ale je možné si ji flexibilněji rozložit. Ve výrobě je to pochopitelně o něco obtížnější, ale i s tím si firmy mnohdy poradí. Je nekorektní firmám vzít možnost motivace zaměstnanců, respektive tlačit je k navyšování benefitů.

Místopředsedkyně představenstva AMSP ČR Pavla Břečková k tomu uvádí: „V době, kdy stav pracovního trhu dusí ekonomiku, kdy vláda nepřiměřeně reguluje vstup cizích pracovníků na trhu a kdy je obtížné vykrývat zakázky z důvodu nedostatku lidí, není jasné, jak si navrhovatelé představují fungování firem se stále se prodlužující nepřítomností pracovníků v procesu.“

Náklady firem jsou nyní silně zatíženy raketově rostoucími mzdami a vysokými odvody státu, nově k nim přibylo zrušení karenční doby a úhrada stonání zaměstnanců v prvních třech dnech případné indispozice. Další povinný týden dovolené tak lze považovat téměř za výsměch těm, kteří tvoří hodnotu a reálně platí chod státu.

„Začínat legislativně upravovat něco, co v podstatě funguje, považuji za zcela nesmyslné – obzvláště v situaci, kdy máme v legislativě řadu jiných špatně nastavených pravidel, které si o změnu vyloženě říkají“, komentuje tuto problematiku místopředseda představenstva pověřený řízením AMSP ČR Zdeněk Tomíček. „Zrušením karenční doby dochází k omezení sick-days. Zavedením pětitýdenní pracovní doby dojde k omezení dalšího benefitu, kdy mnoho zaměstnavatelů již dnes pátý týden jako bonus nabízí. Bylo by bláhové si myslet, že tyto kroky povedou k lepšímu plošnému postavení zaměstnanců. Výsledkem bude pouze negativní dopad na podnikání malých a středních zaměstnavatelů, kteří již nebudou schopni další benefity nad rámec zákona nabízet a stanou se tak na trhu práce hůře konkurenceschopní a pro zaměstnance neatraktivní“, doplňuje Tomíček.

Newsletter