Práce Podnikatelských odborů přinesla výsledky, vláda již veřejně slíbila peníze

Vláda zpočátku neměla zájem chránit malé podnikatele a živnostníky. Museli jsme vytrvale psát, oslovovali jsme přímo ministry osobně, vše jsme posílali na vědomí médiím i poslancům a senátorům. Začali jsme 13. 3. a ještě jsme neskončili.

Naším cílem bylo vytvořit na vládu tlak, aby si uvědomila, že deseti tisíce, ba možná i malé stovky tisíc malých podnikatelů a živnostníků jsou v existenční nouzi. Vytrvale a opakovaně jsme žádali, aby i OSVČ měli nárok na ošetřovačku, aby vláda uhradila mzdy zaměstnanců, kteří nemohou pracovat, aby byly prominuty odvody z mezd, aby bylo odsunuto květnové spuštění EET, aby byl vytvořen fond, z kterého budou uhrazeny doložené ztráty a aby malí podnikatelé a živnostníci, kteří zůstali bez příjmů, dostali jednorázovou finanční podporu v nouzi.

Naše práce přinesla výsledky! Peníze sice ještě podnikatelé a živnostníci nemají, ale vláda už veřejně slíbila:

  • zavedení ošetřovačky i pro OSVČ, za stejných podmínek, jako pro zaměstnance
  • zrušení sociálního pojištění na 6 měsíců, a to od 1. 3. zpětně
  • zavedení refundací mezd našich zaměstnanců
  • ministr Havlíček slíbil panu Bábkovi, že bude odsunuto spuštění EET
  • dlouhodobě jsme bojovalu proti Účtenkovce – a je zrušena
  • tvrdě jsme kritizovali „liberační balíček“, a už se jím A. Schillerová nechlubí

Ještě však musíme vytrvat, protože vláda zatím nechce dát lidem v nouzi okamžitou finanční podporu a nemá se k tomu hradit ztráty vzniklé v důsledku jejich opatření.

A až i toho dosáhneme, čeká nás tvrdý boj za přežití budoucí, za perspektivu malých a středních podnikatelů a živnostníků.

Podnikatelské odbory hájí práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

Newsletter