Euro postupně smazalo dopolední ztráty proti dolaru a obchoduje se zpět na úrovni otevírací ceny nad 1,1860 EURUSD Měny regionu zůstávají v zisku. Koruna se obchoduje pod 25,45 za euro.

Praha, Brno… Jak přilákat kongresovou turistiku i do regionů ČR?

Hlavními centry kongresové turistiky u nás je Praha a Brno. Tato dvě města hostí polovinu všech kongresů pořádaných v Česku. Z ostatních regionů se do popředí dostávají ještě Středočeský kraj a Vysočina.

Mezinárodní kongresy se konají především v Praze a Brně. V ostatních regionech se jedná především o lokální konference menšího charakteru. Ale i kongresová turistika se mění a přizpůsobuje moderním trendům. Jedním z nich je snižování počtu účastníků jednotlivých akcí. Narůstá tedy význam menších a středních akcí, kdy malé meetingy s 50 – 149 účastníky tvoří až 30 % všech těchto akcí.

Povědomí o ČR jako o kongresové destinaci je tradičně v zemích jako je Německo, Rusko, UK, Francie, USA a Slovensko, ale velký potenciál tvoří trhy především z Asie, jako je Čína, Indie, Jižní Korea, Blízký východ (Spojené arabské emiráty) a Latinské Ameriky (především Brazílie). Nesmíme zapomenout také na tzv. znovuobjevené země: Maďarsko, Polsko a Rakousko.

Silné stránky ČR jako kongresové destinace:
Geografická poloha („v srdci Evropy“)
Atraktivnost (historické a kulturní dědictví)
Dobrý poměr kvality a ceny

 

Jistým handicapem mimopražských regionů pak může být nedostatečná infrastruktura, jazyková nevybavenost personálu a nižší úroveň kvalitního zákaznického servisu. Pokud však regionální poskytovatelé kongresových služeb uvažují a podnikají ve světových standardech, mohou pro ně konferenční prostory mimo Prahu a moravskou metropoli představovat významnou konkurenční výhodu.

Kongresový turista očekává vysoký standard služeb, už jenom díky tomu, že často cestuje a má proto srovnání s jinými destinacemi. „Vše je postaveno na nabídce služeb a pečlivě proškolenému a příjemnému personálu, proto i v regionech dbáme na vysoký zákaznický standard,“ odpovídá Gorjan Lazarov, ředitel OREA Hotels & Resorts.

Kongresoví hosté více utrácejí!

Průměrná útrata delegáta na meeting, vyčíslená mezinárodní asociací ICCA (International Congress and Convention Association), je celosvětově odhadována na 2228 USD. Obecně platí, že útrata účastníků kongresů je cca trojnásobná oproti běžným turistům. V České republice tak průměrný delegát denně utratí cca 8500 Kč. „Při průměrném trvání jedné akce 3,67 dne je kongresová turistika z hlediska poskytovatelů nejen hotelových služeb velmi zajímavou příležitostí. Kapacity velkých metropolí jsou omezené a konkurence zde je mimořádně vysoká, proto zejména u menších kongresů a konferencí roste význam regionů,“ nastínil možný vývoj Gorjan Lazarov, ředitel OREA Hotels & Resorts.

Jaké služby využívají? Kromě hotelových, cateringových a restauračních jsou to i tlumočnické a průvodcovské služby, služby hromadné dopravy, taxi, služby telefonních operátorů, dále rádi navštěvují obchody a navazují obchodní kontakty.

Mezi další důležité služby patří převážně bezproblémový průběh celé konference, nemůže se stát, že coffee break a oběd bude opožděn, hotely jsou obecně velmi hladové po kongresech, ale ne každý hotel dokáže zajistit vše bez zádrhelů.

V dnešní době také pořadatelé kongresů ocení něco netradičního, jako je např. kouzlo kinosálu s nenapodobitelnou atmosférou podtrženou nejmodernější audiovizuální technikou. Kino svým kaskádovitým uspořádáním dodá jiný rozměr všech prezentací a atmosféra auditoria je díky divadelnímu uspořádání a profesionálnímu osvětlení jedinečná jak pro přednášejícího, tak pro posluchače.

Jedním z tohoto důvodu vyhledávaných kongresových center je kino Dlabačov na pražském Břevnově. Coby součást hotelu Pyramida s dalšími kongresovými prostorami a blízkostí letiště poskytuje možnost využití kinosálu atraktivní nadstandard.

V rámci kongresu je často o účastníky postaráno až do pozdního večera, záleží vždy na velikosti akce, zda se jedná o firemní akci nebo kongres pro veřejnost. Doprovodné akce, které jsou důležitou součástí kongresu a dotvářejí image celé akce, je možno členit do následujících skupin: společné, firemní, individuální, kdy se může jednat o společenské akce, kulturní, před a po-kongresové akce a také program pro doprovázející osoby.

Praha se dle statistik mezinárodní asociace ICCA umístila v r. 2016 na 11. místě a ČR jako celek na 27. místě celosvětového žebříčku destinací kongresového turismu.

Kromě Prahy se ve statistice oblíbených destinací objevují i regiony ČR, na druhém místě je to Jihomoravský kraj a na třetím kraj Vysočina. Česká republika nechala za sebou destinace jako Norsko, Indie a Rusko. Díky nastoleným trendům, tj. kongresům s menším počtem účastníků, se otevírá prostor převážně pro regiony, aby přilákaly organizátory kongresů, které mohou konkurovat kvalitním servisem za přijatelnou cenu.

Newsletter