Pravidelně využívají internetové bankovnictví tři čtvrtiny Čechů

V posledních týdnech prováděli lidé nejběžnější finanční úkony převážně online. Za normálního stavu používá internetové bankovnictví minimálně jednou měsíčně 74 % Čechů. Polovina dotázaných takto spravuje finance alespoň jednou týdně. Na mobilní bankovnictví si zatím zvyklo méně lidí, týdně si přes aplikaci kontroluje účet nebo provádí platbu 39 % dotázaných. To vyplývá z průzkumu Sberbank, který zkoumal platební zvyklosti Čechů a jejich vztah k online bankovnictví. Lidé na něm oceňují především flexibilitu a dostupnost finančních transakcí nezávisle na návštěvě banky (61 %). Zkušenost bank potvrzuje, že tato výhoda během stavu nouze dominovala.

Stále více si zvykáme na online bankovnictví

Spravovat své finance prostřednictvím internetového bankovnictví je běžné pro stále více lidí, alespoň jednou měsíčně tak činí tři čtvrtiny Čechů (74 %), jednou týdně polovina (50 %). Obliba mobilního bankovnictví je mezi Čechy zatím o něco nižší, měsíčně jej využívá polovina Čechů (51 %), alespoň jednou týdně více jak třetina (39 %). Stejný počet respondentů (39 %) zatím příslušnou aplikaci ani nemá. Pravidelné správě mobilního bankovnictví se věnuje o třetinu více mužů než žen. Frekvence jeho využívání roste i s výší příjmu respondentů. „Obliba online bankovnictví je vyšší u mladší generace. Na druhou stranu pozorujeme, že cestu k němu nalézají i starší klienti. Výhradně na osobní kontakt v bance, nebo jiné finanční instituci, však spoléhá minimálně každý šestý Čech (17 %). Právě pro ně jsme se snažili být k dispozici na našich kamenných pobočkách i v době nouzového stavu,“ říká Radka Černá ze Sberbank.

Nejvíce oceňujeme flexibilitu a úsporu času

Jako největší výhodu online bankovnictví vidí respondenti zejména v časové nezávislosti na bance (61 %), která se pro mnohé stala v posledních týdnech zásadní. Dvě pětiny dotázaných (41 %) zase oceňují především úsporu času, kterou jim přináší pravidelné spravování peněz online, jednoduše a odkudkoliv. Pětina Čechů (21 %) pak vidí důležité pozitivum v úspoře peněz za poplatky. Přitom prioritizace této výhody u respondentů roste tím více, čím nižší je jejich měsíční příjem. „Klienti oceňují i přehled o volných penězích, které mají k dispozici, spolu s možností hromadného podepisování a šablonami, které si jednoduše nastaví. Čím dál více využívají i mobilní aplikaci a biometrické prvky k bezpečnému přihlášení a autorizaci plateb,“ vyjmenovává výhody nového internetového bankovnictví Sberbank, Vlastimil Pospíšil, Head of Digital Sales & Services.

Většinou máme velmi dobré zkušenosti

Ke svému internetovému bankovnictví mají kladný vztah tři čtvrtiny jeho uživatelů (75 %). S mobilním bankovnictvím mají lidé o trochu horší zkušenosti, i tak si ale svou bankovní aplikaci pochvalují dvě třetiny lidí (67 %). Kritičtější v hodnocení jsou pak častěji ženy a lidé ze starší generace nebo s nižším vzděláním. „Očekáváme, že pozitivní zkušenost s online správou financí bude nadále růst. Mnoho lidí v posledních týdnech využilo možnosti osvojit si tyto dovednosti vůbec poprvé, což ocení i do budoucna. Lze totiž předpokládat, že ekonomika ještě nějakou dobu zůstane méně-hotovostní,“ uzavírá Vlastimil Pospíšil.

O průzkumu Platební zvyklosti Čechů od Sberbank:
Kvantitativní výzkum provedený společností ResponseNow analyzuje vztah české populace k digitálním technologiím a novinkám v oblasti financí a mapuje platební zvyklosti Čechů. Proběhl prostřednictvím dotazování ekonomicky aktivních respondentů ve věku 18-60 let, byly rovnoměrně zastoupené věkové skupiny, region, pohlaví. Účastnilo se jej 690 respondentů, sběr dat probíhal v únoru roku 2020.
Sberbank CZ se svými finančními produkty a službami zaměřuje na retailové klienty, malé a střední firmy a velké společnosti. Její základní hodnotou je co nejvyšší spokojenost klientů. Zakládá si na férovém přístupu a vstřícných službách. V rámci firemního bankovnictví má Sberbank CZ vedle nabídky běžných bankovních produktů silnou pozici v oblasti devizových operací, strukturovaného a exportního financování. Na českém trhu působí Sberbank CZ od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost. Jejím majoritním vlastníkem je Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni.

Newsletter