Pražská burza úspěšně spustila trh START. Co dalšího přinesl rok 2018?

Burza cenných papírů Praha v roce 2018 úspěšně spustila trh START určený malým a středním firmám z České republiky. Na trh v prvním roce fungování vstoupilo celkem 5 emitentů, jejichž tržní kapitalizace dosahuje bezmála 0,5 miliardy korun.

Další novinkou představenou 22. května je trh pro duální listingy zahraničních emisí. Na trhu je obchodováno celkem 32 emisí. Mezi nejlikvidnější emise na tomto trhu v roce patřila emise Avast s celkovým objemem 1,409 mld. Kč, následována emisí Stock s celkovým objemem 0,552 mld. Kč. Objemy obchodů celkově na pražské burze v roce 2018 zaznamenaly pozitivní trend, když na akciovém trhu meziročně vzrostly o 2,71 % na konečných 142,548 mld. Kč (138,8 mld Kč v roce 2017) a objemy na trhu dluhopisů vzrostly o 49,15 % na 9,266 mld. Kč (6,2 mld. Kč v roce 2017).

V prosinci vstoupil na trh 16. člen burzy – Erste Group Bank AG, který se stal současně čtvrtým členem, který své aktivity řídí ze sídla mimo Českou republiku.

Hodnota indexu PX meziročně poklesla o 8,50 %, a hodnota indexu PX-TR (index do jehož výkonnosti je započítán dividendový výnos) poklesla o 3,54 %. Burza cenných papírů Praha je nadále lídrem regionu co se týče dividendového výnosu, který činí 5,33 %.

Centrální depozitář cenných papírů

Centrální depozitář cenných papírů obdržel licenci, kterou vyžaduje nové evropské nařízení – CSD Regulation (CSDR). Záměrem nařízení CSDR je harmonizace služeb poskytovaných jednotlivými evropskými depozitáři a snaha o zvýšení konkurence mezi centrálními depozitáři v EU s cílem dosáhnout široké nabídky kvalitních služeb pro účastníky, emitenty a investory. Centrální depozitář se tak připojil k několika dalším evropským depozitářům, které již tuto licenci mají.

POWER EXCHNAGE CENTRAL EUROPE (PXE)

PXE v roce 2018 dosáhla historicky nejvyššího objemu obchodů na trhu s elektrickou energií, který činí 102,2 TWh. Doposud nejvyšší objem byl dosažen v roce 2017, kdy byl rok zakončen s hodnotou 48 TWh. Meziročně objemy obchodů vzrostly o 112 %.

Burza cenných papírů Praha
Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří skupinu PX, jejíž nejvýznamnější společností je vedle burzy Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP). Se skupinou PX dále úzce spolupracuje společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), z jedné třetiny vlastněná Burzou cenných papírů Praha. Burza cenných papírů Praha je z 99,355 % dceřinou společností holdingu CEESEG AG. Více informací na: www.pse.cz
Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) je stoprocentní dceřinou společností Burzy cenných papírů Praha (BCPP). Vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice, přiděluje investičním nástrojům identifikační označení podle mezinárodního systému číslování (ISIN) a provozuje vypořádací systém pro vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů s cennými papíry. Více informací na: www.cdcp.cz
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE) byla založena v červenci 2007 a umožňuje obchodování s elektrickou energií s místem dodání v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Ve spolupráci se společností Austrian Central European Gas Hub AG (CEGH) provozuje burzovní trh se zemním plynem CEGH Czech Gas Futures Market. Od roku 2016 patří do skupiny EEX (European Energy Exchange AG), v jejímž systému a pod jejíž licencí jsou obchodovány kontrakty futures na elektrickou energii. PXE rovněž nabízí koncovým spotřebitelům možnost nalezení nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie prostřednictvím elektronických aukcí. Více informací na: www.pxe.cz

Newsletter