Přebytek rozpočtu v říjnu rostl na 26,5 mld. Kč; nejlepší výsledek roku

Přebytek státního rozpočtu v říjnu stoupl na 26,5 miliardy korun. Je to nejlepší výsledek letošního roku. Loni v říjnu byl vykázán přebytek 98,3 miliardy korun. Ke konci října dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1,0452 bilionu korun a celkové výdaje 1,0188 bilionu. 

Meziročně výsledek výrazně ovlivnily prostředky přijaté z EU a finančních mechanismů (FM), které byly za 10 měsíců roku 2017 nižší o 79,5 mld. Kč. Na vysokou srovnávací základnu roku 2016 mělo vliv zejména to, že především v první polovině roku 2016 byly propláceny relativně vysoké objemy prostředků z EU, které souvisely s výdaji předfinancovanými ze státního rozpočtu v předchozích letech.

Hospodaření státního rozpočtu v letošním roce očištěné na příjmové i výdajové straně o prostředky z rozpočtu EU a FM by skončilo přebytkem ve výši 16,8 mld. Kč (ve stejném období roku 2016 by takto očištěný výsledek představoval přebytek ve výši 13,5 mld. Kč).

Inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostlo o 64,3 mld. Kč, tj. o 7,3 %, což je o 3,4 procentní body více než předpokládá rozpočet na rok 2017 proti inkasu roku 2016. Meziročně byly celkové příjmy rozpočtu nižší o 21,5 mld. Kč, tj. o 2,0 %, vlivem nižších prostředků přijatých z rozpočtu EU a FM.

Newsletter