Před 25 lety byla schválena Velká privatizace

Schválení zásad pro sestavení seznamu podniků a majetkových účastí státu určených pro privatizaci, o kterých česká vláda rozhodla 29. května 1991, bývá považováno za zahájení velké privatizace. Jejím základem se stal zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, který nabyl účinnosti 1. dubna 1991. Velkou privatizací, která skončila v roce 1994, prošel majetek v účetní hodnotě zhruba bilion korun.

Vybrané firmy byly odstátněny některou z metod privatizace, které zahrnovaly veřejné aukce a soutěže, přímý prodej určenému vlastníkovi (například Škoda Auto) a kupónovou privatizaci (Tatra či ČZ). V rámci „kupónovky“ byly akcie firem nabídnuty zájemcům prostřednictvím investičních kupónů. Ve dvou vlnách kupónové privatizace (od února 1992 do ledna 1993 a od října 1993 do prosince 1994) bylo zprivatizováno 1172 podniků v tehdejší hodnotě 367,5 miliardy korun.

Newsletter