Přihlašování do IV. ročníku Ekonomické olympiády je kvůli velkému zájmu prodlouženo

Přihlašování do IV. ročníku Ekonomické olympiády je kvůli velkému zájmu prodlouženo do pátku 6. prosince. Školních kol se účastní rekordních 380 středních škol z celé České republiky. 

Školní kola budou probíhat na samotných školách, které si školy s pomocí Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) také samy organizují. Žáci jsou testováni online a test trvá přibližně 40 minut. Test ověří například znalosti z oblasti makro a mikroekonomie, finanční gramotnosti či z dějin ekonomického myšlení.

Vítězem je Ekonomické olympiády se stal Pavel Králík

Ze školních kol postoupí nejlepší žáci do kol krajských, která se budou konat od 27.1.2019 do 14.2.2020 na krajských úřadech či univerzitách.Výsledky školních kol se žáci dozví 19. prosince na webu Ekonomické olympiády.

Co je Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních škol. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky.

Ekonomická olympiáda je největší soutěží v ekonomii a financích v ČR a na Slovensku (celkem jí prošlo přibližně 20 tisíc studentů ze čtvrtiny všech středních škol). Bude rozšířena také do Maďarska.

Newsletter