Dolar pod mírným výprodejním tlakem proti euru, procyklickým měnám i v dolarovém indexu. Euro se posouvá nad 1,1850 EURUSD. Koruna před rozhodnutím ČNB zůstává v mírném zisku pod 25,45 za euro.

Pro obnovu hospodářství po pandemii bude klíčový plně funkční vnitřní trh EU

Po koronavirové pandemii by se Evropská unie (EU) měla soustředit na urychlené obnovení plné funkčnosti a soudržnosti vnitřního trhu. I to mimo jiné zaznělo na Radě EU pro konkurenceschopnost (COMPET), která se uskutečnila 15. května formou videokonference. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se s ostatními ministry shodl na klíčovém významu vnitřního trhu pro evropskou ekonomiku a potřebě posílit soběstačnost Evropy ve strategických oblastech. Jednání se zúčastnila i náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční vztahy a EU Martina Tauberová.

Česká ekonomika je ve velké míře založena na průmyslové výrobě.  Ta je navázána na evropské a globální hodnotové řetězce, které pandemie výrazně narušila. „Pokrizová obnova evropského hospodářství by se měla v první řadě soustředit na obnovení plného fungování vnitřního trhu EU. Ten je hlavní ekonomickou silou EU, směřuje na něj 85 % českého exportu,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční vztahy a EU Martina Tauberová a dodává: „Ze strany některých členských států sílí volání po strategické autonomii evropského hospodářství. Je samozřejmě třeba, abychom se v členských zemích zamysleli nad tím, která odvětví se musí posílit. Strategická autonomie však nesmí být krokem k protekcionismu.“

S krizí COVID-19 v EU zesílil důraz na zelenou a digitální transformaci evropské ekonomiky jako výrazného stimulu pro obnovu a investice. Posílení digitální ekonomiky je prioritou i pro ČR. Význam digitalizace se ukázal během krize, kdy v rekordně krátké době byla mimo jiné připravena aplikace pro „ošetřovné“ OSVČ, hackathon Hack the Crisis, v němž firmy vyvíjí nová technologická řešení, digitální karta s informacemi o pandemii koronaviru nebo chatbot, který pro odpovědi na nejčastější otázky využilo více než 76 tisíc podnikatelů a živnostníků. Podrobnosti o tom, jak pandemie koronaviru urychluje digitalizaci a využívání inovací, jsou například v této TZ.

ČR rovněž podporuje řešení, která umožňují naplňovat klimatické cíle a současně podporují konkurenceschopnost Evropy. Příkladem jsou investice do zvyšování energetické účinnosti a úspor či podpora čisté mobility. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka tak letos mimo jiné zaktualizovaly program Úspory energie, o kterém jsou podrobnosti zde.

Ministři se na Radě EU rovněž shodli na potřebě posílit soběstačnost Evropy ve strategických oblastech a cílenou pomoc evropskému průmyslu. Komisař Breton v této souvislosti představil koncept čtrnácti klíčových průmyslových ekosystémů včetně automobilového sektoru, u nichž se budou analyzovat mimořádné potřeby. A Česko podpořilo iniciativu skupiny členských států na podporu automobilového průmyslu v rámci chystaného Evropského plánu hospodářské obnovy.

Newsletter