Pro systém Home Monitoring se každý měsíc rozhodne na 6000 nových pacientů

Společnost BIOTRONIK uvedla v roce 2000 jako první na světě na trh systém kontroly zdravotního stavu pacienta na dálku. Systém Home Monitoring® dokáže spolupracovat s kardiostimulátory BIOTRONIK, implantovatelnými defibrilátory (ICD), resynchronizačními defibrilátory (CRT) a implantovatelnými srdečními monitory (ICM). Od roku 2000 již lékaři ve více než 65 zemích implantovali přes milion zařízení, která dokáží se systémem Home Monitoring spolupracovat. Každý měsíc se pro systém Home Monitoring rozhodne na 6 000 nových pacientů.

Jak systém Home Monitoring funguje?

Systém Home Monitoring poskytuje ošetřujícímu lékaři přístup k údajům o činnosti srdeční soustavy pacienta z kteréhokoliv místa na světě. Vysílač, jenž je součástí systému, automaticky odesílá údaje pomocí mobilní telefonní sítě GSM.

V místě pobytu pacienta srdeční implantát denně předává potřebné klinické a technické údaje externímu zařízení CardioMessenger. CardioMessenger následně tato data odesílá servisnímu středisku společnosti BIOTRONIK , kde se data zpracují a jsou skrze zabezpečené webové rozhraní k dispozici ošetřujícímu lékaři. Ošetřující lékař je tak může analyzovat a podle potřeby reagovat. Kromě denních souhrnů lékař rovněž prostřednictvím sms zprávy či elektronické pošty dostává upozornění na jakékoliv urgentní události na straně pacienta.

V České republice je v současné době méně než  40% ze všech pacientů s implantovaným defibrilátorem společnosti Biotronik  napojeno na Home Monitoring, přestože vzdálená kontrola pacienta za pomoci telemedicíny je hrazena zdravotním pojištěním a je zakotvena v doporučeních pro kardiologickou léčbu ČKS.

Home Monitoring tak může představovat velkou úsporu času pro ošetřující personál a pro pacienty.  S pomocí vzdálené monitorace lze nahradit až tři ze čtyř potřebných osobních návštěv za rok a významně tak omezit návštěvy pacientů. To nejenom snižuje zátěž klinických pracovišť, ale umožňuje také další zodpovědnou následnou péči pro pacienty s defibrilátorem a lepší ochranu rizikových pacientů s možným těžkým průběhem onemocnění COVID – 19, jak v nedávném společném stanovisku uvedly Heart Rhythm Society (HRS), American College of Cardiology (ACC) a American Heart Association (AHA): https://www.heartrhythmjournal.com/

Přínosy pro pacienta

  • Soustavné, plně automatické sledování stavu srdeční činnosti
  • Zvýšení bezpečnosti díky včasné detekci naléhavých událostí na straně zařízení nebo pacienta 1, 2, 3
  • Snížení četnosti výskytu cévní mozkové příhody a nutnosti hospitalizace v důsledku fibrilace síní 2
  • Snížení úmrtnosti bez ohledu na příčinu o více než 60 procent u pacientů se závažným srdečním selháním 3 a o 38 procent v případě širší populace pacientů se selháním srdeční činnosti 4
  • Snížení rizika nepatřičných impulzů implantovatelného defibrilátoru (ICD) a následné hospitalizace 5, 6

BIOTRONIK je přední společnost zaměřující se na vývoj inovativních zdravotnických technologií. Více než 50 let vyvíjí spolehlivé a inovativní kardiovaskulární a endovaskulární řešení pro pacienty. Zaměřuje se na soulad nejmodernější technologie a lidského těla. Inovace společnosti BIOTRONIK zlepšují a zachraňují každoročně životy milionů pacientů s diagnózou onemocnění srdce a cév. Společnost BIOTRONIK sídlí v Berlíně a je zastoupena ve více než 100 zemích.

Literatura
1 Varma N et al. Circulation. 2010, 122(4).
2 Mabo P et al. Eur Heart J. 2012, 33(9).
3 Hindricks G et al. Lancet. 2014, 384(9943).
4 Hindricks G et al. European Heart Journal. 2017, May 10. doi:https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx015
5 Guedon-Moreau L et al. J Cardiovasc Electrophysiol. 2014, 25(7).
6 Burri H et al. Europace. 2013, 15(11).

Newsletter