Prohlášení ministerstva zahraničních věcí k předvolání velvyslance Ruské federace

Náměstek pro řízení sekce evropské Ministerstva zahraničních věcí České republiky Aleš Chmelař předvolal velvyslance Ruské federace Alexandra Zmejevského, aby vznesl protest proti nepravdivým a urážlivým výrokům člena ruské vlády na adresu starosty Městské části Praha 6.  

Náměstek Chmelař připomněl, že Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi našimi zeměmi, kterou česká strana důsledně dodržuje, předpokládá vzájemnou úctu a rovnost, a zdůraznil, že otázka sochy maršála Koněva v Praze 6  je vnitřní záležitostí České republiky. Varoval také před zneužíváním dějin k politickým cílům a rozdmýcháváním vášní v této oblasti.

Newsletter