Na trhy se vrátila averze k riziku. Evropské akcie padají, stejně tak i futures amerických. Evropské výnosy rostou, americké o něco slaběji. Dolar se proti euru obchoduje bez jasnějšího směru na úrovni otevírací ceny. Procyklické měny slábnou, měny regionu, mimo zlotý, také.

Prohlášení ministerstva zahraničních věcí k uznání Kosovské republiky

Ministerstvo zahraničních věcí připomíná, že vláda České republiky uznala svým usnesením č. 635 ze dne 21. května 2008 Republiku Kosovo a současně souhlasila s navázáním diplomatických styků. Jednalo se o uznání de iure, tj. o uznání státu z hlediska mezinárodního práva plné a konečné. Česká republika také ve své praxi dosud nikdy uznání žádného státu neodvolala.

Kosovskou republiku uznává za stát přibližně 100 členů OSN, dále byla přijata za člena některých mezinárodních organizací (mj. Stálého rozhodčího soudu, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky).

V roce 2010 Česká republika sjednala s Kosovskou republikou dohodu o právním nástupnictví do dvoustranných mezinárodních smluv sjednaných v letech 1936 – 1999 mezi Českou republikou, resp. bývalým Československem na jedné straně, a bývalou Jugoslávií na straně druhé, a v roce 2011 Smlouvu o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem a její Protokol (tzv. readmisní dohodu). S touto smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Klaus ji v roce 2012 ratifikoval.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná dne 26. listopadu 2013 na základě plné moci udělené prezidentem republiky Zemanem, je nyní projednávána Poslaneckou sněmovnou (Senát již souhlas s ratifikací vyslovil v roce 2014). Dne 13. června 2019 byla s Kosovskou republikou podepsána také Dohoda o hospodářské spolupráci.

Česká republika má jednoznačný zájem na zachování mezinárodních smluv s Kosovskou republikou v platnosti, včetně závazků z nich pro obě strany vyplývajících.

 

Newsletter