Prohlášení Podnikatelských odborů k návrhu senátorů na zrušení EET

Prohlášení Podnikatelských odborů k návrhu senátorů na zrušení EET. „Vítáme návrh senátorů Tomáše Goláně, Lukáše Wagenknechta a Lumíra Aschenbrennera, kteří navrhují zrušit celou EET, protože ji považují za zátěž pro malé a střední podnikatele. A doufáme, že se k jejich návrhu připojí většina Senátu. Elektronická evidence tržeb je státní zvůle, jejímž cílem je zvýšit moc státu nad podnikateli, rozdat velké státní zakázky a poskytnout konkurenční výhodu velkým korporacím,“ uvádějí Podnikatelské odbory k návrhu tří senátorů ze senátorských klubů SEN 21, Piráti a ODS, kterou se bude Senát zabývat  současně s vládní novelou, která má rozšířit elektronickou evidenci na řemeslníky, lékaře a další osoby samostatně výdělečně činné.

 

Newsletter