Americké výnosy odevzdávají část včerejšího růstu ve středních a dlouhých splatnostech. Dolar proti euru oslabil směrem k 1,1300 EURUSD. Procyklické měny bez výraznějšího směru. Z měn regionu je v zisku forint, koruna mírně slabší nad 25,45 za euro.

„Protišmejdský“ zákon pomůže ochránit zákazníky před nepoctivými prodejci energií

Zneužít ukončení dodávek energií od společností ze skupiny Bohemia Energy entity (BEE) se v posledních dnech snaží tzv. energošmejdi. Nabízejí pomoc s výběrem nového dodavatele, tyto služby ale mohou přinést zákazníkům ještě větší problémy. S ochranou před nekalými praktikami nepoctivých prodejců pomůže i nedávno schválená legislativa z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Jde zejména o novelu energetického zákona, která nabude účinnosti 1. 1. 2022.

Novela energetického zákona posiluje ochranu zákazníka na trhu s energií. Pokud by například došlo k distančnímu uzavření smlouvy, třeba po telefonu, bude možné závazek bez postihu vypovědět do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny nebo plynu. Totéž bude platit v případě smlouvy uzavřené přes zprostředkovatele,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Právní úprava rovněž zavádí nový druh podnikání, a to zprostředkovatele v energetice. Tuto činnost bude možné vykonávat pouze na základě oprávnění od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Každý zprostředkovatel bude veden v registru, který ERÚ zveřejní na webu.“

Bez platného oprávnění čekají fyzickou nebo právnickou osobu, pokud by vykonávala zprostředkovatelskou činnost v energetice, sankce. Jednalo by se totiž o přestupek. Spotřebitel také bude moct kdykoliv do 20. dne před uplynutím doby trvání smlouvy na dobu určitou s automatickým prodlužováním, tuto smlouvu vypovědět. A to bez sankcí.

„Novela tak reaguje na nekalé praktiky, kdy někteří dodavatelé odmítali zákazníkovi sdělit, kdy lze dohodu vypovědět a docházelo tak k mnohdy nechtěnému automatickému prodlužování,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla a dodává: „Nově se také stanovuje, že spotřebitel může obchodníka nebo zprostředkovatele zmocnit pro zastupování v oblasti energií maximálně na 12 měsíců. Reaguje se tak na fakt, že se plné moci často využívaly opakovaně bez vědomí zákazníka i po několika letech, když už s tím zákazník vůbec nepočítal.“

V případě, že se změní ceny nebo jiné smluvní podmínky, bude moct zákazník ve stanovených lhůtách (nejpozději do 15. dne před účinností změny) bez sankce smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu vypovědět. Změnu bude třeba zákazníkovi oznámit nejpozději 30. den před její účinnosti způsobem dohodnutým ve smlouvě. A na žádost zákazníka mu musí dodavatel neprodleně sdělit dobu trvání smlouvy, případný postih a lhůtu, kdy lze smlouvu ukončit a jednoznačně vymezit datum ukončení.

Varování před tzv. energošmejdy, kteří reagují na situaci kolem BEE, vydal ERÚ.  Aktualizované informace pro zákazníky dodavatelů energií, kteří ukončili/ukončují činnost, jsou na www.mpo.cz.

Newsletter