Provozní výnosy MONETA se meziročně zvýšily o 4,1 %, provozní náklady i díky investicím o 7,3 %

Skupina MONETA vykázala čistý zisk ve výši 3,1 miliardy Kč, ziskovost očištěná o jednorázové vlivy se meziročně zvýšila o 13,3 %. Celkové provozní výnosy se meziročně zvýšily o 4,1 %, a to zejména díky meziročnímu růstu čistých úrokových výnosů o 8,7 %, doprovázené solidním růstem čistých výnosů z poplatků a provizí o 7,2 %. Úspěšný prodej historického portfolia úvěrů v selhání („NPL”) v nominální hodnotě 2,6 miliardy Kč přinesl zisk před zdaněním ve výši 331 milionů Kč. Meziroční růst provozních nákladů o 7,3 % byl způsoben především vyšším příspěvkem do Fondu pro řešení krize a také pokračujícími investicemi do IT infrastruktury a digitalizace skupiny MONETA vedoucími ke zvýšení odpisů a amortizace.

Klientské vklady meziročně vzrostly o 21,5 %, kdy zejména v retailu byl růst podpořen úspěšnou  nabídkou spořicích účtů prostřednictvím digitálních kanálů (retailový segment vzrostl meziročně o 20,3 % a z toho počet nových spořících účtů se meziročně zvýšil o 23,2%, komerční segment vzrostl meziročně o 23,9 %).

Skupina MONETA již druhý rok po sobě obdržela od ČNB snížení regulatorního požadavku na kapitál v rámci tzv. Pilíře II o dalších 20 bazických bodů, tzn. ze současných 2,6 % na 2,4 % s účinností od 1. ledna 2020. Po zohlednění této pozitivní změny a zároveň po zvýšení proticyklické rezervy se celkový kapitálový požadavek od roku 2020 zvýší ze současných 14,60 % na 14,65 %.

MONETA také obdržela na konci října letošního roku souhlas regulátora (ČNB) na zpětný odkup akcií až do výše 11 milionů kusů, což odpovídá maximální hodnotě do 1 miliardy Kč.

„Jsem velmi hrdý na naše zaměstnance, že se nám společně znovu podařilo doručit výsledky, které překročily naše závazky i cíle vůči našim akcionářům. Velmi důležitým ukazatelem skvělé kondice naší banky je stále se zlepšující běžná ziskovost, zatímco čistý zisk je i nadále ovlivněn prodeji historického portfolia úvěrů v selhání, které jsou již prakticky dokončeny. MONETA se tak nyní bude muset soustředit na svou strategii organického růstu a trvale udržitelné ziskovosti do budoucna. A naše aktuální výsledky ukazují, že jsme na správné cestě,“ řekl Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva Skupiny MONETA.

Představenstvo společnosti MONETA zveřejnilo na webových stránkách v sekci Investor Relations pozvánku na valnou hromady akcionářů, která se bude konat dne 26. listopadu 2019. Na pořadu jednání je mimo jiné návrh na schválení pololetní dividendy za rok 2019 ve výši 3,30 Kč před zdaněním na jednu akcii a program zpětného odkupu akcií až do výše 11 milionů kusů akcií, resp. až do výše 1 miliardy Kč.

Newsletter