Průzkum: České stavebnictví letos potáhnou veřejné zakázky

Stavebnictví v letošním roce podle ředitelů firem poroste o 6,6 procenta, přičemž hlavním tahounem sektoru jsou hlavně stavby silnic a železnic placené z veřejných zdrojů. Vyplývá to z aktuální Kvartální analýzy českého stavebnictví za třetí čtvrtletí zpracované společnostmi CEEC Research a SGCP, divize Weber, kterou má ČTK k dispozici. V příštím roce stavaři očekávají další růst o 5,8 procenta.

Střední a malé společnosti predikují růst o sedm procent, firmy, které se věnují inženýrskému stavitelství dokonce o 7,1 procenta. Ředitelé velkých společností jsou v odhadech trochu opatrnější a mluví o něco nižším růstu sektoru (o 5,8 procenta). Ti, kteří staví a rekonstruují budovy, předpovídají nárůst o 6,3 procenta.

„České stavebnictví navázalo na růst sektoru z minulého roku zejména díky velkému objemu zadaných veřejných zakázek na dopravní infrastrukturu. Výhled na rok 2016 podle aktuálně probíhajících tendrů ukazuje, že stavebnictví poroste i v příštím roce, ale hlavním zdrojem budou zejména investice privátní. U veřejných investorů dojde ke snížení objemu investic. Klíčová bude připravenost projektů pro výstavbu,“ podotkl ředitel analytické společnosti CEEC Research Jiří Vacek.

Růst poptávky po stavebních pracích firmy zaznamenaly. „Hlavním tahounem jsou dnes stavby financované z veřejných zdrojů, roste hlavně inženýrské stavitelství, zejména liniové stavby. Z menších projektů financovaných městy a kraji stále dominují projekty spolufinancované z různých kapitol fondu EU. I vzhledem ke zpomalení růstu v Evropě očekávám zpomalení nebo zmenšení chuti investovat v soukromém sektoru,“ uvedl generální ředitel společnosti Cemex Peter Dajko.

Podle něj nyní roste také poptávka po bytech zejména ve větších městech, především v Praze. „Poptávka je z velké části hnána nahoru rekordně nízkými úrokovými sazbami u hypoték. To je ale, podle mého názoru, dočasný jev,“ dodal Dajko.

Spolu s rostoucím objemem stavební produkce porostou také tržby stavebních společností v průměru o 5,8 procenta. Vyšší příjmy očekávají hlavně velké a inženýrské firmy. „Stavebnictví má různorodý vývoj. V segmentu dopravních staveb je zvýšení investic opravdu patrné a dá se předpokládat, že tento trend bude pokračovat. V segmentu pozemního stavitelství se zlepšení stále oddaluje. Proinvestiční politika státu je bohužel viditelná pouze v infrastrukturálním sektoru, chybí větší investice do veřejných budov typu škol, nemocnic apod,“ upozornil finanční ředitel Skansky Patrik Choleva.

Více práce očekávají ředitelé firem i přes nižší rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury také příští rok a to až o 5,8 procenta. Stejně jako letos vidí situaci lépe malé a střední společnosti, z pohledu zaměření jsou většími optimisty ředitelé společností věnujících se pozemní výstavbě.

„Ve stavebnictví je cítit značné oživení. To má za následek narůstající nedostatek montážních kapacit, ale i napříč tomu stále vidím problém v soutěžení na nejnižší cenu. I když u soukromých investorů, to není na denním pořádku, jako ve veřejné zprávě, stále je cena na rozdíl od kvality a následných užitných vlastností velmi významným faktorem výběru materiálu,“ poznamenal Branislav Bačo ze společnosti Ruukki.

Newsletter