Průzkum: Daňové prostředí v ČR je nepříznivé

Téměř dvě třetiny finančních manažerů nepovažují daňové prostředí v Česku za podnikatelsky příznivé. Více než polovina jich hodnotí změny posledních dvou až tří let let negativně. Za nejvíc zatěžující novinku označují kontrolní hlášení. Vyplývá to z průzkumu společnosti KPMG ČR, do kterého se zapojilo 339 finančních ředitelů firem.

Jen 36 procent respondentů považuje daňové změny posledních dvou až tří let let za kladné. Z novinek podnikatele nejvíce zatěžují kontrolní hlášení (48 procent), elektronická evidence tržeb (22 procent) a příloha daňového přiznání k převodním cenám (14 procent).

Rozporuplné reakce vyvolává režim přenesení daňové povinnosti, takzvaná reverse charge. Více než třetina manažerů by uvítala plošné zavedení, naopak zhruba každý devátý považuje rozšiřování režimu přenesení daňové povinnosti za jednu z nejvíce zatěžujících novinek posledních let.

„Na reverse charge podnikatelskou veřejnost zatěžuje především jeho postupné zavádění jen na vybrané zboží a služby a jejich nejednoznačné vymezení. V praxi tak bývá často nejasné, jaký režim aplikovat na konkrétní plnění,“ uvedl partner KPMG ČR Petr Toman.

Jako oblast s největším rizikem doměření vnímají čeští finanční manažeři převodní ceny (41 procent). Naopak více než pětina z nich se ho neobává, šestina má pochybnosti, zda prokáže daňovou uznatelnost nákladů. „Převodní ceny se staly jedním z hlavních terčů daňové správy. Pro firmy je často překvapující rozsah a detail požadovaných podkladů,“ uvedl Daniel Szmaragowski z KPMG ČR.

Podnikatelé postrádají možnost dialogu s daňovou správou. Čtvrtina dotázaných se vyslovila pro rozšíření závazného posouzení na jakoukoli nejasnou daňovou otázku. „Podnikatelské prostředí se překotně vyvíjí a daňová legislativa na něj nestíhá reagovat. Nové koncepce investování či financování je velice těžké zasadit do daňového rámce z 90. let šitého pro tradiční výrobní společnosti. Závazné posouzení by inovátorům umožnilo získat potřebnou jistotu do budoucna,“ dodal partner KPMG ČR Ladislav Malůšek.

Newsletter