Průzkum Dell Technologies: Nevychovali jsme generaci robotů

Generace Z vstupuje ze škol na pracoviště a přináší s sebou mentalitu orientovanou na technologie, která podniky posune dál do digitální éry, ale mohla by při tom prohloubit rozdíly mezi pěti generacemi, které se dnes v práci setkávají. Z globálního průzkumu zadaného společností Dell Technologies vyplynulo, že post-mileniálové – lidé narození po roce 1996 a označovaní také jako generace Z – do hloubky a všestranně chápou technologie a jejich potenciál proměňovat náš život a práci.

„Je prakticky daná věc, že tito digitální domorodci mají rozvinuté dovednosti v technologiích a práci

s daty, přesto však překvapí, jakou úroveň digitální vyspělosti na pracoviště přinášejí,“ komentuje Danny Cobb, Corporate Fellow a viceprezident pro technologické strategie ve společnosti Dell Technologies. „Nevychovali jsme ovšem generaci robotů. Lidé z generace Z nevnímají technologie jen jako nástroj na podporu pokroků lidstva, ale také jako prostředek k vyrovnání rozdílů v přístupu k informacím. Jedinečně tak spojují jasnou vizi a optimismus.“

Průzkum mezi více než 12 000 studenty středních a vysokých škol ze 17 zemí odhaluje pohled mladé generace na technologie a budoucí práci. Konkrétní poznatky:

  • 98 % respondentů pracovalo s technologiemi v rámci svého formálního vzdělávání.
  • 91 % uvádí, že technologie, které zaměstnavatel nabízí, pro ně budou jedním z kritérií při volbě mezi podobnými pracovními nabídkami.
  • 80 % chce pracovat s těmi nejmodernějšími technologiemi; z těchto respondentů pak 38 % zajímá kariéra v IT, 39 % se ohlíží po práci v oblasti kybernetické bezpečnosti a 46 % má ambice pustit se do výzkumu a vývoje v technologiích.
  • 80 % mladých se domnívá, že technologie a automatizace umožní předcházet diskriminaci a vytvářet spravedlivější pracovní prostředí.

Ohromujících 89 % dotazovaných si uvědomuje, že nastává éra partnerství lidí a strojů: 51 % účastníků průzkumu je přesvědčeno, že lidé a stroje budou pracovat v propojených týmech, 38 % naopak stroje vidí jako nástroje, které budou lidé používat podle potřeby.

Nedostatek zkušeností, potenciální trhliny v generačních vztazích

Většina příslušníků generace Z si je jistá svými technickými dovednostmi, zároveň se ovšem obávají, zda mají měkké dovednosti a zkušenosti, jaké zaměstnavatelé hledají. Svou technologickou gramotnost hodnotí 73 % respondentů jako dobrou nebo vynikající a 68 % se domnívá, že mají nadprůměrné programátorské schopnosti. Ještě víc vypovídá fakt, že 77 % mladých je ochotných stát se mentory staršího kolegy, který má s technologiemi méně zkušeností. Zároveň mají ale téměř všichni čerství absolventi (94 %) ohledně svého budoucího zaměstnání nějaké obavy.

  • Jen něco nad polovinu (57 %) hodnotí své vzdělání, pokud jde o přípravu na budoucí kariéru, jako dobré nebo vynikající.
  • 52 % si je jisto, že disponují technickými dovednostmi, které zaměstnavatelé chtějí, ale o svých dovednostech v dalších oblastech už tak přesvědčeni nejsou.

Starší odborníci se naopak obávají, že je mladí předstihnou a většinu vedoucích rolí v budoucnu obsadí digitální domorodci. Podle dřívějšího průzkumu společnosti Dell Technologies má 87 % podnikových lídrů strach, že jejich organizace bude mít potíže nabídnout rovné příležitosti lidem všech generací.[1]

Na pracovištích se dnes setkává až pět generací. Podniky proto musí při prosazování kultury postavené na digitálních technologiích pracovníkům pomáhat nacházet společnou řeč. V týmech sestavených z lidí z různých oddělení s doplňujícími se dovednostmi může být výměna znalostí plynulejší a řešení problémů pružnější. Mladým profesionálům mohou na začátku rozvoje kariéry pomoci stáže, „kolečka“ po různých pozicích a další podobné příležitosti, během nichž získávají zkušenosti a rozvíjejí kýžené měkké dovednosti. A programy obráceného mentorování vedeného generací Z zase mohou vylepšit technické kompetence v celé organizaci.

„Ve společnosti Draper nám velmi prospívá spolupráce mezi obory. Není výjimkou, že dáme dohromady vojenské experty, špičkové vědce a studenty z místních univerzit a předložíme jim k řešení ty nejsložitější problémy,“ popisuje Mike Crones, ředitel pro informatiku v technologické společnosti Draper. „Studenti v těchto scénářích přicházejí při hledání řešení s jedinečnou perspektivou. Mnohé z technologií, s nimiž pracujeme, jsou vysoce interaktivní a lidé z generace Z k nim mají zvídavý, uživatelský přístup, jaký bychom bez nich možná nezvolili.“

„Přestože v mediální zkratce je obvyklé popisovat mileniály a postmileniály jako homogenní skupinu, která má často vyhraněné názory na to, za jakých podmínek a jakým způsobem bude pracovat (všichni ve startupu a z kavárny), v praxi mají tyto generace společné především to, že vyrůstaly ve skutečně globálním a (alespoň v našem euroamerickém okruhu) svobodném světě a od malička jsou zvyklé používat technologie. S tím se pojí jistá otevřenost v přístupu k novým věcem a schopnost přistupovat jinak k řešení problémů,“ říká Alžběta Honsová, marketingová manažerka české pobočky personálně poradenské společnosti Randstad a dodává: „Jsou také zvyklí na instantní možnost si vše „vygooglit“ – tedy nečekat pasivně na příjem informací a naopak se aktivně podílet na vzniku nových řešení, postupů nebo obsahu. K informacím prostě přistupují jinak, protože jsou jimi odmalička zavaleni. Tento proaktivní přístup se projevuje i v tom, že tyto generace mnohem více řeší třeba značku a pověst svého potenciálního zaměstnavatele, souznění s firemní kulturou a také smysluplnost své práce. A to jsou atributy, které by měl umět jejich zaměstnavatel dobře uchopit a využít.“

„Ve společnosti Yusen Logistics jsme otevřeni spolupráci napříč generacemi, včetně kolegů z tzv. Generace Z (GenZ). V našem pracovním prostředí podporujeme diverzitu a vážíme si nových nápadů a přístupů k technologiím, pracovním návykům či zlepšení pracovních podmínek, které GenZ přináší. Postřehy mladší generace nás přivádí blíže k našim zákazníkům a pomáhají nám pochopit jejich potřeby,“ popisuje John Mitchell, generální ředitel společnosti Yusen Logistics Česká republika. „Přijali jsme už několik zaměstnanců, kteří se narodili kolem přelomu milénia. Klíčovým faktorem při náboru u nás je osobnost a snažíme se spárovat kandidáty s programy školení či vzdělávání, které nabízíme. Příliš mnoho zkušeností může být někdy na škodu. Pevně věříme ve firemní kulturu naší společnosti, takže pokud se někdo u nás uchází o místo a má požadovaný postoj, vášeň a energii, určitě v organizaci Yusen uspěje. Lidé z GenZ mají u nás mnoho příležitostí se uplatnit, ať už se jedná o role v IT, Solution Design, dopravě či provozu skladů, nebo v dalších divizích, kde se pracuje s klienty, jako je zákaznický servis nebo prodej. V rámci Yusenu máme štěstí, že u nás naši zaměstnanci rádi zůstávají dlouhodobě a věříme, že GenZ bude pokračovat v tomto trendu.“

„Při své práci s managementem se s tématem generace „Z“ a částečně i „snowflakes generation“ začínáme setkávat stále více. Ukazuje se, že na mezigenerační spolupráci mezi všemi vrstvami spolupracovníků má zásadní vliv typ osobnosti a především původní rodinné zázemí „generanta Z“. Ale stejně tak i generačních vrstev starších. Jednou z klíčových hodnot je vzájemný respekt. To někdy chybí (nejen generaci Z),“ dodává MUDr. Martin Kalenda, MBA, senior konzultant Image Lab. „Všechno se však dá pozitivně ovlivnit. Máme velmi dobré zkušenosti s tím, když generace propojíme při práci na společném projektu, zejména zaměřeném na kulturu komunikace a práce se zpětnou vazbou. Tam se pozitivní výsledky zlepšené mezigenerační spolupráce projevují v řádech dnů a týdnů. A přináší vzájemné obohacení a podporu výkonu organizace jako celku.“

Lidský element

I když prakticky od narození zacházejí s elektronickými zařízeními a vyrůstají se sociálními sítěmi, touží členové generace Z na pracovišti po intenzivnějším lidském kontaktu.

  • Jako prostředek komunikace s kolegy upřednostňují osobní rozhovor (43 %). Následuje telefon (21 %), naopak aplikace pro rychlé zprávy a SMS se umístily na chvostu.
  • 75 % respondentů očekává, že se v práci budou učit od kolegů a dalších lidí, nikoli online.
  • 82 % se domnívá, že sociální sítě mohou na pracovišti fungovat jako užitečný nástroj.
  • Více než polovina dotazovaných (53 %) dává přednost docházení na pracoviště před prací z domova a 58 % preferuje pracovat v rámci týmu, nikoli jako samostatná jednotka.

O studii

Tuto studii zadala společnost Dell Technologies a zpracovala ji nezávislá výzkumná společnost Dimensional Research. Ta od srpna do září 2018 provedla online průzkum mezi studenty středních a vyšších škol ze 17 zemí po celém světě. Dotazník byl přeložen do 12 jazyků a zodpovědělo ho přes 12 000 jednotlivců ve věku 16–23 let. Studie je jednou z největších v kategorii výzkumů shromažďujících tvrdá data o současných postojích a názorech studentů generace Z, kteří budou v nadcházejících letech začínat svou kariéru, na technologie a život na pracovišti.

 


[1] Realizing 2030 (Představy o roce 2030), Dell Technologies, leden 2018

Newsletter