Dolar zůstává pod výprodejním tlakem. Oslabuje v dolarovém indexu i proti procyklickým měnám. Vůči euru se obchoduje nad 1,1880 EURUSD. Měny regionu těží ze slabšího dolaru a z lepšího tržního sentimentu. Jediná koruna krátce oslabila zpět nad 25,50 za euro, aby se poté vrátila zpět pod tuto hranici.

Průzkum EY: Jaké jsou hlavní výzvy firemního reportingu?

Zajištění bezpečnosti dat a ochrana osobních údajů, to jsou podle více než poloviny, přesně 56 procent, účastníků nejnovějšího globálního průzkumu poradenské společnosti EY v oblasti finančního účetnictví hlavní výzvy firemního reportingu, s nimiž se finanční ředitelé dnes potýkají. Stejně důležitou výzvou je podle nich chybějící integrace IT systémů používaných pro firemní reporting (53 %).

Globální průzkum každoročně provádí divize EY FAAS (poradenské služby v oblasti finančního účetnictví) a zúčastnila se ho více než tisícovka finančních ředitelů a dalších finančních manažerů velkých podniků s ročními tržbami minimálně ve výši 500 mil. USD. Průzkum mimo jiné zjistil, že na efektivitu firemního reportingu mají velmi nepříznivý dopad nevyjasněné kompetence v oblasti správy a řízení dat. Myslí si to 64 % všech dotázaných.

Celkem 85 % respondentů uvedlo, že je pro ně „velice náročné“, případně „poměrně náročné“ řídit toky dat v zemích, v nichž jejich firma působí a dodržovat příslušné zákony o ochraně osobních údajů platné v dané jurisdikci.

„Finanční ředitelé a ostatní finanční manažeři si často neví rady, jak se vypořádat s problémy týkajícími se bezpečnosti dat a ochrany osobních údajů,“ říká Alice Machová, která v EY vede oddělení poradenských služeb v oblasti finančního účetnictví. „Je potřeba nastavit si pro finanční informace kvalitní interní procesy v oblasti správy a řízení a zajistit dodržování všech příslušných místních zákonů a současně bezpečnost dat, což může být ve velkých a složitě strukturovaných organizacích opravdu tvrdý oříšek. Tou správnou cestou, díky které je možné vyhnout se poškození dobré pověsti a dalším nežádoucím výdajům vznikajícím v důsledku špatného řízení finančních dat, je používání pokročilých datových analýz, integrovaných technologií a umělé inteligence, cloud computing a automatizace procesů.“

Sestavení účetní závěrky: klíčem k efektivní správě a dohledu jsou „chytrá“ data a inovativní finanční technologie

Datová analýza a nové inovativní technologie, tedy základní prvky „Financí 4.0“, mohou významně přispět k tomu, že finanční oddělení bude fungovat nově a lépe, bude poskytovat mnohem větší přidanou hodnotu celému podniku a stane se spolehlivým partnerem posilujícím důvěru nejrůznějších interních i externích uživatelů ve finanční i nefinanční informace týkající se daného podniku. To vše v reálném čase, s výrazně nižšími náklady, s využitím automatizovaných kontrol a s menším rizikem. Na finanční manažery ale čeká v této oblasti řada výzev – správa dat musí být efektivní a je třeba řešit věčný problém integrace různých systémů.

„Řada finančních oddělení uvízla ve světě historických informačních systémů, které data zpracovávají dávkově. Proces zpracování je u těchto systémů často složitý a data navíc pocházejí z nekompatibilních zdrojů,“ vysvětluje Alice Machová. “V takové situaci mají finanční ředitelé plné ruce práce, aby zvládli běžný provoz. Pokud se ale chtějí pohnout kupředu, je třeba někde začít, například robotickou automatizací procesů, které vytváří a zaznamenávají relevantní data třeba i v reálném čase. Jakmile se jim podaří dostat toto do hry, mohou začít využívat datovou analýzu tak, aby mohli činit rychlejší, častější a relevantnější rozhodnutí. Důležité je hlavně začít.“

Finanční ředitelé pod technologickým, společenským a politickým tlakem

Na finanční ředitele je vyvíjen stále větší tlak, aby přehodnotili svůj tradiční přístup k tzv. corporate governance, tedy ke správě a řízení. 42 % dotázaných například uvedlo, že od nich výbor pro audit, představenstvo, dozorčí rada, případně správní rada vyžadují podrobnější informace o tom, jak je zajištěna bezpečnost dat a ochrana osobních údajů.

„Aby tak finanční ředitelé mohli učinit, je potřeba mít správně nastavenou celkovou data governance a zde často vidíme, že společnosti selhávají zejména kvůli neurčenému vlastníkovi dat, který by transparentně určoval pravidla a byl odpovědný za ochranu, správnost a integritu,“ vysvětluje Petr Plecháček, senior manažer EY pro oblast IT poradenství. „Často jsou požadavky na ochranu dat implementovány nekonzistentně, což ztěžuje i celkovou data governance. Naštěstí jsou úniky dat zatím spíše náhodné, způsobené vlivem lidské chyby nebo chybou v informačním systému. Cílené útoky s motivem odcizit obchodně citlivá data nebo osobní data jsou zatím pro české společnosti sporadické a ne příliš sofistikované.“

Stejné procento respondentů poskytuje statutárním a dozorčím orgánům na základě podnikového výkaznictví informace o rizicích vyplývajících ze změn zákonů a jiných předpisů. Mezi respondenty z Blízkého východu / severní Afriky a ze Singapuru je tento podíl ještě vyšší (60 %, resp. 61 %). 85 % účastníků globálního průzkumu uvedlo, že výboru pro audit nebo jiným orgánům zasílají automatická upozornění na problémy týkající se správy a řízení, dodržování předpisů či jiných rizik. V USA byl podíl těchto odpovědí dokonce 95 % a ve Velké Británii 93 %.

„Doba, kdy firemní reporting jen zpětně reagoval na novou situaci, už je dávno pryč,“ upozorňuje Jan Zedník, Associate Partner EY pro poradenské služby v oblasti finančního účetnictví. „Statutární i dozorčí orgány očekávají, že je vedení bude na problémy upozorňovat v reálném čase. Požadavky na firemní reporting jsou dnes mnohem větší, což znamená, že týmy, které ho mají na starosti, musí pracovat s velkými objemy dat a využívat nové technologie. Jen tak zprostředkují členům podnikových orgánů mnohem podrobnější vhled do problematiky, který potřebují, aby mohli plnit svou roli v oblasti správy a řízení.“

Newsletter