Průzkum HAYS: Soumrak vánočních večírků?

Vysoké epidemiologické riziko a s tím související vládní opatření neumožňují letos firmám pořádat klasické vánoční večírky tak, jak jsme byli dlouhá léta zvyklí. Je to pro zaměstnance smůla nebo vysvobození? Personálně-poradenská společnost Hays provedla v uplynulém týdnu rychlý průzkum mezi uchazeči o zaměstnání, aby zjistila, jak situaci vnímají samotní zaměstnanci a jakou alternativu případně jejich zaměstnavatel plánuje nabídnout.

65 procent respondentů průzkumu absencí vánočních večírků nijak netrpí – o večírky buď zájem nejeví (33%) nebo je jim to v zásadě jedno (32%). Každoroční předvánoční setkání s kolegy pak chybí 35 % respondentům. „Vánoční večírky či další společné firemní aktivity obvykle nejvíce ocení zaměstnanci, kteří jsou ve firmě noví. Pro nováčky je to ideální způsob, jak se seznámit s kolegy, se kterými třeba běžně nepřijdou do kontaktu tak často; nebo jak poznat své spolupracovníky v jiném, neformálním prostředí,“ uvádí Kristýna Králová, Marketingová manažerka společnosti Hays.

Téměř polovina dotazovaných uvedla (49%), že jejich společnost jim letos jinou alternativu k vánočnímu večírku nenabídne. Večírek v online podobě pak hlásilo 12 % respondentů. „V tomto ohledu se nejčastěji nabízí formy online kvízů na různá témata, kde je možné uspořádat soutěže jak individuální, tak i týmové. Další oblíbenou a častěji využívanou aktivitou jsou online únikové místnosti, které se začaly objevovat s přechodem zaměstnanců na práci z domova.“, doplňuje Kristýna Králová.

37 % dotázaných ještě nemělo od svých zaměstnavatelů na začátku prosince informaci, zda jim společnost nějakou aktivitu připraví. Z toho lze usoudit, že řada zaměstnavatelů vyčkávala do poslední chvíle, jak se situace vyvine a co případně bude možné zorganizovat.

Závěr roku je typický také pro různé firemní charitativní aktivity. Společnosti častěji v letošním roce nabízí svým lidem možnost přenechat částku, kterou by jinak firma věnovala na vánoční dárky pro zaměstnance, charitativním organizacím. Dle 44 % dotázaných jejich zaměstnavatelé přispívají charitě každoročně, bez ohledu na období v roce.  21 procent respondentů pak uvedlo, že jejich firma plánuje přispět v letošním roce některé charitativní organizaci právě se závěrem roku.

„Nad rámec našich běžných charitativních aktivit jsme jednu navíc přidali i v Hays. Částkou, kterou bychom za běžných okolností věnovali na pořízení dárků pro klienty a zaměstnance, jsme potěšili děti ve fondu ohrožených dětí Klokánek. Nakoupili jsme pro ně několik laptopů, které mohou využít pro distanční výuku a další vzdělávací aktivity. Podobnou cestou se vydala i řada dalších organizací, ať už se jedná o finanční příspěvek, zajištění konkrétního vybavení nebo jinou dobročinnou aktivitu, například formou výpomoci.“, uvádí Sándor Bodnár, ředitel Hays.

A jaká je tedy budoucnost vánočních večírků? Přestože jejich přesun do nového roku vzhledem k nejisté situaci plánuje jen minimum zaměstnavatelů (3%), vzdát se jich firmy nechtějí. Pokud to okolnosti a ekonomická situace podniků dovolí, budou v dalších letech na tuto tradici navazovat. Ze strany zaměstnanců je pak zájem o kreativní a nové nápady a je téměř jisté, že technologie se stanou jejich nedílnou součástí.

Hays plc („Skupina”) je přední světová společnost v získávání specialistů. Skupina je expertem v náboru kvalifikovaných, profesionálních a odborných lidí po celém světě, je leaderem na trhu ve Velké Británii a asijsko-pacifické oblasti a jedním z leaderů na trhu v kontinentální Evropě a Latinské Americe. Skupina působí v soukromém i veřejném sektoru, zabývá se vyhledáváním kandidátů na stálý i dočasný pracovní poměr i smluvními pozicemi. K 30. červnu 2019 má Skupina 11,500 zaměstnanců pracujících ve 265 kancelářích v 33 zemích a ve 20 specializacích. Finanční rok končící k 30. červnu 2019 vykazuje tyto výsledky:

  • Skupina vykázala čistou provizi 1,129.7 milionů britských liber a provozní zisk (položky podléhající výjimce) 248.8 milionů liber;
  • Skupina umístila kolem 81 tisíc uchazečů do trvalých pracovních míst a kolem 254 tisíc lidí do dočasných pozic;
  • 18 %z čistých provizí Skupinybylo vygenerovánov Austrálii a na Novém Zélandu, 27% v Německu, 23% ve Velké Britániia Irsku a 32% vezbytku světa.
  • Segment dočasného umístění představoval 57 % z čistých provizí a segment trvalého umístění představoval 43 % z čistých provizí;

Hays působí v těchto zemích: Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Dánsko, Francie, Chile, Indie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Kolumbie, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Spojené Arabské Emiráty, Spojené Státy Americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

Newsletter