Průzkum: Střídavou péči v jednom bytě rodiče zatím nechtějí

Polovina manželství v České republice končí rozvodem, až 60 % z nich pak řeší otázku péče o nezletilé děti. Stále častěji přitom společností rezonuje tzv. střídavá péče. Ta je podle aktuálního průzkumu finanční skupiny Wüstenrot lákavá hlavně pro otce – zájem o ni má 70 % z nich. Na 12 % mužů by navíc bylo ochotno kvůli dětem přenechat ženě byt v osobním vlastnictví. Většina rodičů by ale pro dítě měla připravený pokoj vybavený dle vlastního uvážení, pouhých 8 % by bylo ochotno se střídat v jednom bytě u dítěte.

Péče o nezletilé děti po rozvodu je jedním z nejcitlivějších témat konce manželství. Otázkou bývá, kdo z partnerů se o děti bude starat, i jak bude zabezpečena jejich podpora ze strany druhého z rodičů. Stále častěji se objevuje návrh na tzv. střídavou péči, která aktuálně funguje asi u 5 % dětí.

„Střídavá péče s sebou nese nemalé náklady, a to nejen v podobě vybavení pokoje, oblečení a zajištění potřeb dítěte, ale i energie na zvládnutí jistě nelehké životní situace. Podle našeho průzkumu přitom ženy-matky na takový krok nebývají připravené a o střídavou péči by zájem měla jen třetina z nich, z toho pouze 15 % by o ni rozhodně mělo zájem,“ uvádí Pavlína Musilová, manažerka marketingu a PR finanční skupiny Wüstenrot. Rozhodně proti ní by na druhou stranu bylo 32 % matek. Z pohledu otců jde naopak o žádané řešení a uvítalo by ho až 70 % z nich.

Newsletter