Průzkum:Nová generace v rodinných firmách chce měnit strategii

Více než polovina příslušníků nové generace chce změnit obchodní strategii, jakmile se dostane do vedení rodinné firmy. Za klíčové považuje růst firmy, inovace a větší kontrolu rizikových faktorů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Deloitte, který mezi firmami z Evropy, Blízkého východu a Afriky zkoumal pohled nové generace na rodinný byznys.

Přestože v porovnání s předchozí generací chce zvolit i odlišný styl řízení, prioritou zůstává zachování rodinného charakteru podniku a uchování tradičních hodnot. Navzdory tomu ale 40 procent z následovníků nevylučuje zapojení externích investorů.

Polovina příslušníků nové generace je odhodlaná změnit obchodní strategii, jakmile bude ve vedení, třetina ji nechá beze změn. Od předchozí generace se vymezí ve stylu řízení a více bude ochotna riskovat. Na 80 procent respondentů uvedlo, že jejich strategie bude dravější.

„Změna strategie souvisí s nutností expandovat na další geografické trhy a s rozšiřováním portfolia produktů a služeb, což vyžaduje odlišný způsob vedení. Firmy navíc musí reagovat na rychle se měnící ekonomické i podnikatelské prostředí. Úkolem nové generace bude najít rovnováhu mezi realizací obchodních cílů, kam patří růst, inovace i nabírání zaměstnanců, a rodinou ve smyslu uchování tradičních hodnot,“ uvedl advokát Ambruz & Dark Deloitte Legal Jakub Hájek.

Právě investice do expanze na nových trzích, inovací a do technologií budou v následujících pěti letech prioritou pro většinu firem, právě inovace jsou pro 76 procent respondentů jednou ze tří priorit. Výzvou pro nastupující generaci ale bude přesvědčit o jejich významnosti další rodinné příslušníky. Zatímco více než 61 procent členů rodiny si uvědomuje, že firma se bez novinek neobejde, všechna rizika s nimi spojená chce podstoupit pouze 40 procent z nich.

Průzkum dále ukázal na to, že většina rodinných firem využije při investicích kromě vlastního jmění bankovní půjčky, granty a pobídky. „Malé rodinné firmy obvykle o možnostech čerpání financí z grantů či pobídek neví. Často si totiž myslí, že jsou určeny pouze pro velké společnosti, které tak financují nákladné projekty. Přitom využívat pobídky či dotace lze bez ohledu na velikost firmy,“ připomněl partner v daňovém a právním oddělení Deloitte Luděk Hanáček.

Newsletter