První pololetí 2019 pro ČSOB: akvizice ČMSS přispěla k mimořádnému zisku skupiny ČSOB

 • Čistý zisk skupiny ČSOB činil 10,9 mld. Kč.  
 • Objem úvěrů vzrostl na 752 miliard Kč (meziroční zvýšení o 3 %), kvalita úvěrového portfolia zůstává vysoká.
 • Objem vkladů skupiny činil 978 mld. Kč (meziročně o 5 % méně včetně repo operací).
 • Celkový objem aktiv pod správou vzrostl na 228 miliard Kč (meziročně o 10 %).
 • Provozní výnosy činily 21,9 mld. Kč (meziroční zvýšení o 22 %).
 • Provozní náklady vzrostly na 9,4 mld. Kč (meziroční zvýšení o 8 %).
 • Investice do odměňování zaměstnanců vzrostly meziročně o 6 %.
 • Počet aktivních uživatelů ČSOB mobilního bankovnictví meziročně vzrostl o 24 %.
 • ČSOB dne 31. května 2019 nabyla od Bausparkasse Schwäbisch Hall 45% podíl v Českomoravské stavební spořitelně (ČMSS). Získala tak 100% kontrolu nad ČMSS. Přecenění dosavadního 55% podílu v ČMSS vedlo k jednorázovému výnosu ve výši 2,1 miliardy Kč.
 • Podle Ministerstva financí ČR se ČSOB umístila jako třetí největší plátce daně z příjmu právnických osob
 • ČSOB získala prestižní ocenění magazínu Euromoney – Awards for Excellence

 „Skupina ČSOB je největším poskytovatelem úvěrů na bydlení v Česku. Díky akvizici ČMSS jsme tuto naši pozici ještě posílili a můžeme tak našim klientům ještě lépe plnit jejich sny o vlastním bydlení. Více než kdy dříve umíme nyní nabídnout financování přímo na míru. Díky síle a propojení naší skupiny nabízíme služby hypoteční banky, stavební spořitelny a pojišťovny na jednom místě,“ uvedl John Hollows, generální ředitel skupiny ČSOB.

Čistý zisk skupiny ČSOB meziročně vzrostl díky růstu čistého úrokového výnosu, jednorázovému výnosu ve výši 2,1 mld. Kč plynoucímu z přecenění dosavadního 55% podílu v ČMSS v souvislosti s akvizicí zbývajícího 45% podílu, jednorázovému výnosu z odprodeje ČSOB Asset Management, z vypořádání staršího právního sporu a na základě dopadu konsolidace ČMSS (100 %). Tyto faktory převážily pokles čistého zisku z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě a růst nákladů na zaměstnance. Zvýšení úvěrového portfolia se opíralo zejména o růst hypotečních úvěrů, stavebního spoření, úvěrů pro malé a střední podniky a spotřebitelského financování. Nízký poměr úvěrů v selhání odráží setrvale vynikající kvalitu úvěrového portfolia. Objem vkladů meziročně poklesl v důsledku nižšího objemu repo operací s institucionálními klienty. Celková aktiva pod správou vzrostla díky podílovým a penzijním fondům.

V meziročním srovnání stoupl počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví o 24 %. Navýšil se také počet mobilních bankovních transakcí, který meziročně narostl o 32 %. Významně tedy stoupá počet klientů, kteří řeší finanční záležitosti prostřednictvím mobilního telefonu. „Jsme rádi, že naši klienti se s námi postupně přesunují do světa online. Tato řešení zjednodušují lidem život. ČSOB se zároveň maximálně zaměřuje na bezpečnost provedených platebních operací,“ dodává John Hollows.

Newsletter