PVK loni stouply tržby i zisk o více než 6 %, zisk byl 532 milionů Kč

Pražským vodovodů a kanalizacím (PVK) stoupl loni čistý zisk o 6,6 procenta na 532 milionů korun. Obrat firmy se zvýšil také o více než šest procent na 6,24 miliardy korun. Společnost očekávala, že celý zisk vyplatí svému jedinému akcionáři, tedy franouzské společnosti Veolia Central & Eastern Europe. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou společnost zveřejnila ve Sbírce listin. Firma zásobuje vodou obyvatele hlavního města, v menší míře Středočeský kraj. Předloni společnosti stoupl čistý zisk o 16,3 procenta.

„Nárůst tržeb vodného v porovnání s rokem 2015 o 4,26 procenta je dán vyšší spotřebou vody a vývojem cen v roce 2015. Vývoj cen pitné vody, tj. zvýšení o 1,99 procenta a průmyslové vody o 1,84 procenta, měl spolu s klimatickými podmínkami, které se v roce 2015 vyznačovaly poměrně dlouhým teplým a suchým obdobím, pozitivní dopad do tržeb za vodné,“ uvedla společnost. Výše nájemného, které platí Praze, činila loni 1,87 miliardy korun.

Do vodovodní sítě firma v loňském roce dodala přes 96,7 milionu metrů krychlových vody, což bylo o 2,6 procenta více než v předchozím roce. Objem fakturované vody se zvýšil o 1,7 procenta. „Průměrná spotřeba vody na osobu a den činila 106 litrů,“ uvedla ve výroční zprávě firma, hodnota byla stejná jako předloni. Spotřeba vody však v ČR dlouhodobě klesá.

Loni vzniklo na stokové síti 4338 havárií, což bylo meziroční nárůst o 16,1 procenta. Ve více než čtyřech pětinách případů byly stoky ucpané, dále šlo o chybějící poklopy, poškozený povrch nebo o praskliny a poškozené zdivo stěn. Ve vodovodní síti společnost řešila 4677 havárií, což bylo meziročně o 3,5 procenta víc. Příčinou havárií byla většina koroze materiálu nebo pohyby půdy.

Společnost začala rekonstrukci čerpací stanice Flora a vodojemu Uhříněves. O 4500 „ekvivalentních“ lidí byla zvýšená kapacita čistírny odpadních vod Uhříněves – Dubeč. Firma loni řešila také havárii potrubí v Praze 6, na odškodném za kontaminovanou vodu fekálními bakteriemi vyplatila 33,5 milionu korun.

Na konci loňska PVK zaměstnávaly 967 lidí. Podnik zásobuje vodou 1,26 milionu obyvatel Prahy a 190.000 lidí ve Středočeském kraji. Firma je členem nadnárodní skupiny Veolia Voda, největší vodohospodářské společnosti na světě. Její česká pobočka je také největší společností na tuzemském vodohospodářském trhu.

Newsletter