PwC: Hodnota svět. aktiv pod správou se do r. 2025 zvýší na 145,4 bil. USD

Dle serveru CNBC, který citoval studii PwC, se tak stane vinou stárnutí populace, která bude navíc spojená s postupným ústupem světových vlád od státního penzijního zajištění.

Newsletter