Rada hosp. a soc. dohody ČR projednala čerpání i budoucnost evrop. fondů

Dnes se na Úřadu vlády konalo 139. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Jednání se účastnila také ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která informovala o čerpání prostředků z fondů EU a o budoucím programovém období.

„Informovala jsem členy Rady o aktuální situaci v čerpání evropských fondů. Od začátku současného programového období k poslednímu červenci letošního roku bylo vyhlášeno kumulativně za všechny programy celkem 545 výzev s alokací přes 552 mld. Kč, což představuje přes 93 % hlavní alokace tohoto programového období. Za klíčové považuji, aby na konci roku 2017 bylo 40 % prostředků programů tzv. „pod smlouvou“ s příjemci schválných projektů. Tento krok je klíčovým předpokladem pro úspěšné čerpání v následujících letech. Některé z řídicích orgánů tuto hranici již překročily, jiné se k ní blíží,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Rada také projednala informaci o přípravě budoucího období po roce 2020, zejména pak s ohledem na vládou schválený dokument „Východiska pozice České republiky k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020“ definující zájmy ČR, které je třeba prosazovat v rámci probíhající evropské debaty o podobě politiky soudržnosti v dalším programovém období.

S předsedou a dalšími členy vlády se na Radě hospodářské a sociální dohody ČR sešli i zástupci zaměstnavatelských svazů i odborových organizací. Na programu Plenární schůze byl, mimo čerpání a budoucnosti evropských fondů, také návrh státního rozpočtu na rok 2018, dále plány na rozvoj digitálního trhu, důchodová reforma či vyhodnocení akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti.

Newsletter