Raiffeisen investiční společnost koupila druhou nemovitost

Raiffeisen investiční společnost (RIS) nabídla v červnu 2018 zájemcům druhý úpis do svého realitního fondu investujícího do kvalitních a prověřených komerčních nemovitostí. Další nemovitostí v realitním fondu je novostavba, nákupní centrum Galerie Písek. Transakce byla uzavřena v úterý 31. července 2018.

Galerie Písek doplňuje v portfoliu Raiffeisen realitního fondu brněnský H-Park. „Jedná se opět o moderní multifunkční prodejní retailový areál s potenciálem zajímavého výnosu,“ komentuje nákup generální ředitel RIS Jaromír Sladkovský.

Za první rok existence dosáhl Raiffeisen realitní fond výnosu 4,41 %. Celkový objem finančních prostředků v nemovitostním fondu je momentálně 632 milionů korun.

„Již v prvním roce existence fondu se ukázal jeho potenciál. Rádi bychom zpětinásobili stávající objem. V současné době tedy cílíme na objem kolem 3 miliard korun. Momentálně jednáme o nákupu dalších tří nemovitostí,“ prozrazuje Jaromír Sladkovský.

Raiffeisen realitní fond je vhodný nejen pro zkušené investory, ale i pro klienty s malými či průměrnými zkušenostmi s investováním. Fond investuje převážně do administrativních, logistických a skladových objektů, dále do maloobchodních budov, multifunkčních center a retailových parků. Cílem je vyjít vstříc těm, kteří chtějí získat výhody plynoucí z investic do nemovitostí, jež jsou pro běžné investory těžko dostupné, a hledají nové možnosti diverzifikace svého portfolia.

Raiffeisen realitní fond není vhodný pro pravidelné investování. Za účelem dosažení maximálního výnosu a zajištění stability fondu vydává RIS podílové listy pouze ve stanovených objemech a obdobích. Mimo vymezená období není možné do fondu investovat. Informace o vydávání podílových listů jsou zveřejňovány s dostatečným předstihem na internetové stránce RIS www.rfis.cz.

Doporučený minimální investiční horizont je 5 let a maximální výše investice může dosáhnout až 10 milionů korun.

Newsletter