Raiffeisenbank klesl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 9,3 % na 808 milionů korun

Čistý zisk Raiffeisenbank za první čtvrtletí roku 2020 dosáhl výše 808 milionů Kč, což představuje meziroční pokles o 9,3 %. Celkové provozní výnosy vzrostly o 3,7 % na 2,96 miliardy Kč.

„První čtvrtletí letošního roku přineslo něco, co nikdo z nás nečekal. Zatímco v lednu a únoru všechno vypadalo normálně, již v březnu se vše od základu změnilo a koronavirová pandemie zasáhla i Českou republiku. Museli jsme rychle reagovat na novou situaci, naučit se mnoha novým věcem, a to tak, aby klienti nic nepoznali a my jim i v nových podmínkách mohli poskytovat servis, na jaký jsou
u Klientsky nejpřívětivější banky zvyklí. Jsem pyšný na kolegyně a kolegy v bance, kteří toto vše zvládli na výbornou,“
říká Igor Vida, generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank.

„I přes nestandardní podmínky, ve kterých jsme všichni nuceni fungovat, jsme si v prvním čtvrtletí vedli velmi dobře. Poprvé v historii jsme překročili hranici 200 miliard retailových vkladů, možnosti bezkontaktních plateb jsme rozšířili o Google Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay, v privátním bankovnictví jsme měli historicky nejlepší březen a dařilo se nám rovněž v hypotečním byznysu. Také v korporátním bankovnictví jsme během prvních tří měsíců roku ve výnosech rostli. To vše se odrazilo ve výsledném čistém zisku banky, který dosáhl výše 808 milionů korun,“ komentuje výsledky Igor Vida.

„Chápeme, že pro řadu našich klientů není současný stav příznivý a že se mohli dostat do tíživé situace, která jim znemožnila hradit měsíční splátky svých úvěrů. Proto je pro nás od počátku samozřejmostí poskytnout jim možnost odložení splátek. Mnohdy jdeme i nad rámec schváleného zákona, když např. poskytujeme také řešení v případě neschopnosti splácet kreditní karty. Pevně věřím, že se vše co nejdříve vrátí k normálu a že všichni překonáme aktuální pandemii ve zdraví,“ dodává Igor Vida.

Čisté úrokové výnosy banky vzrostly o 4,9 %, a dosáhly tak výše 2,22 miliardy Kč. Tento růst je tažen zejména růstem bilancí a také nárůstem tržních sazeb v prvních dvou měsících tohoto roku. Čisté příjmy z poplatků vzrostly o 9,3 % na 448 milionů Kč. Ostatní výnosy banky, které zahrnují především výnosy z operací na finančních trzích, meziročně poklesly o 23,7 % na 238 milionů Kč.

VKLADY A ÚVĚRY

Celková aktiva banky dosáhla výše 380 miliard Kč, a meziročně tak vzrostla o 6,6 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se oproti minulému roku zvýšil o 5,0 % na 253 miliard Kč. K růstu došlo jak na straně domácností ve formě hypoték a spotřebitelských úvěrů, tak na straně firem ve formě investičních úvěrů. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 11,3 % na 296 miliard Kč. Stejně jako v případě úvěrů je růst tažen jak domácnostmi, tak firmami.

NÁKLADY

Provozní náklady ve výši 1,86 miliardy Kč se v meziročním srovnání zvýšily o 5,0 %. Tento nárůst je způsoben například vyššími investicemi v oblasti IT a mzdovými náklady.

ŘÍZENÍ RIZIK

Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek dosahují výše necelých 216 milionů Kč. V meziročním srovnání jsou ztráty ze znehodnocení vyšší o 251 milionů Kč, a to zejména v důsledku očekávaného zhoršení makroekonomického prostředí v souvislosti s pandemií koronaviru. Nicméně v absolutním vyjádření jde stále o nízké hodnoty.

KAPITÁL

Kapitálová přiměřenost banky k 31. březnu 2020 dosáhla výše 17,75 %

Newsletter