Raiffeisenbank za rok 2017 vykázala rekordní zisk

Za rok 2017 vykázala Raiffeisenbank rekordní zisk ve výši 2,82 miliardy korun.

  • Meziroční růst klientských úvěrů o 2,9 % na 220 miliard Kč
  • Klientské vklady meziročně narostly o 10,8 % a dosáhly výše 252 miliard Kč
  • Celková aktiva banky meziročně vzrostla o 6,2 % na 338 miliard Kč
  • Čistý zisk se meziročně zvýšil o 8,5 % na 2,82 miliardy Kč
  • Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost k 31. 12. 2017 ve výši 17,69 %

Rok 2017 hodnotím jako velmi úspěšný. Potřetí v řadě jsme byli vyhlášeni Klientsky nejpřívětivější bankou roku,  půl milionu našich klientů jsme úspěšně převedli do nového internetového bankovnictví a v bance jsme vloni přivítali desítky tisíc nových klientů. Dále se nám tedy daří naplňovat naši růstovou strategii a posilovat pozici Raiffeisenbank na tuzemském trhu,“ uvádí Igor Vida, generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank.

„Vedle výborných obchodních výsledků vzrostla v loňském roce také spokojenost klientů s naší bankou, čehož si hluboce vážíme. Index zákaznické spokojenosti NPS měřený nezávislou externí agenturou se meziročně zvýšil o sedm bodů, tj. o téměř dvacet procent. Spokojenost a důvěra klientů v Raiffeisenbank se promítá i v rostoucím objemu retailových aktiv pod správou, který v prosinci 2017 poprvé přesáhl hranici 200 miliard korun. Za poslední čtyři roky jsme tak z pohledu tohoto ukazatele zdvojnásobili naši velikost,“ doplňuje Igor Vida.

„Všechny naše úspěchy se přirozeně odrazily v nárůstu počtu klientů, vkladů i poskytnutých úvěrů a rovněž čistého zisku banky, který vloni dosáhl výše 2,82 miliardy korun, a překonal tak rekord roku 2016,“ říká Igor Vida.

BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA ROK 2017

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY

Čistý zisk banky za rok 2017 dosáhl výše 2,82 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 8,5 %. Celkové provozní výnosy banky vzrostly o 1,2 %. Jde o jednoznačně pozitivní trend vzhledem k tomu, že v roce 2016 výnosy jednorázově navyšoval příjem
z prodeje činností souvisejících s akceptací platebních karet (tzv. acquiring) a rovněž výnos z prodeje akcií společnosti Visa Europe.

Čisté úrokové výnosy banky dosáhly výše 6,19 miliardy Kč, což v porovnání s rokem 2016 představuje pokles o 1,6 %. Čisté příjmy z poplatků meziročně vzrostly o 13,3 % na 1,92 miliardy Kč, a to i v důsledku jednorázových výnosů v korporátním segmentu.

Čistý zisk z operací na finančních trzích meziročně vzrostl o 9,9 % na 2,33 miliardy Kč, a to primárně díky lepšímu výsledku obchodování banky na vlastní účet podpořenému jednorázovým výnosem z prodeje státních dluhopisů.

VKLADY A ÚVĚRY

Celková aktiva banky dosáhla výše 338 miliard Kč a meziročně tak vzrostla o 6,2 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se meziročně zvýšil o 2,9 % na 220 miliard Kč. K růstu přitom došlo primárně ve financování domácností ve formě hypoték a spotřebitelských úvěrů. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 10,8 % na 252 miliard Kč.

NÁKLADY

Jednou z priorit Raiffeisenbank je důsledné dodržování nákladové disciplíny. Provozní náklady se tak i navzdory vyššímu povinnému příspěvku banky do Fondu pro řešení krize podařilo meziročně snížit o 1,2 % na 6,04 miliardy Kč.

ŘÍZENÍ RIZIK

Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek za rok 2017 jsou v meziročním srovnání nižší o 50,5 % a dosahují výše 437,6 milionů Kč. Tento meziroční pokles je částečně ovlivněn jednorázovou opravnou položkou, související s jedním korporátním klientem banky, vytvořenou v roce 2016.

KAPITÁL

Kapitálová přiměřenost banky k 31. prosinci 2017 dosáhla výše 17,69 % oproti 17,52 % ke konci roku 2016. V dubnu 2017 rozhodla valná hromada banky o rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 2,6 miliardy Kč, kdy částka 1,56 miliardy Kč byla použita na výplatu akcionářů a částka 1,04 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku. Navýšení nerozděleného zisku mělo pozitivní dopad na kapitálovou přiměřenost banky.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2017

Raiffeisenbank se jako první banka na českém trhu rozhodla cíleně vstoupit na trh filmové a televizní tvorby. Zároveň jako první banka v České republice začala nabízet svým klientům zúčtovací služby (clearing) pro obchodování na burze Nasdaq Commodities.

Dle výsledků průzkumu Raiffeisenbank podnikatelé u podnikatelských účtů dostupných na tuzemském trhu nejvíce postrádali efektivní oddělení osobních a firemních financí. Při výběru správného účtu pak podle nich hraje největší roli výše poplatků. Všechna tato kritéria vzala Raiffeisenbank v potaz při tvorbě nových podnikatelských účtů, které jsou klientům k dispozici od začátku června 2017.

V pátek 2. června 2017 Raiffeisenbank právně nabyla všechna aktiva a pasiva české pobočky ZUNO BANK AG. Během prvního červnového víkendu se následně uskutečnil technický převod klientů banky ZUNO do systémů Raiffeisenbank.

V červnu loňského roku představila Raiffeisenbank nové internetové bankovnictví, do něhož postupně převádí své klienty. V uplynulém roce začalo služeb nové platformy využívat téměř půl milionu klientů především z řad fyzických osob. V letošním roce banka plánuje spustit nové internetové bankovnictví i pro podnikatele a firmy.

Klientům privátního bankovnictví Raiffeisenbank je od července 2017 k dispozici zcela nový a přehledný web. Privátní bankovnictví je na českém trhu bankou poskytováno pod značkou Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Počátkem října zavedla Raiffeisenbank v pilotním provozu online službu Tiché spojení, jež umožňuje neslyšícím, ohluchlým a nedoslýchavým lidem komunikovat s pracovníky bankovních poboček v reálném čase, a to přepisem mluveného slova nebo tlumočením do znakového jazyka.

Začátkem listopadu byla Raiffeisenbank potřetí v řadě vyhlášena Klientsky nejpřívětivější bankou roku. Uspěla i v hlavní kategorii cen Hospodářských novin Nejlepší banka, ve které se umístila na druhém místě.

V listopadu zvítězila Raiffeisenbank ve veřejném tendru o pětiletou smlouvu na pronájem salonku na Letišti Václava Havla Praha. Raiffeisenbank Lounge se nachází v budově Terminálu 2 a je zdarma k dispozici držitelům vybraných prémiových platebních karet.

Raiffeisen investiční společnost nabídla vloni zájemcům nový realitní fond investující do kvalitních a prověřených nemovitostí a nemovitostních společností. První nemovitostí v realitním fondu je H-Park Heršpická Brno. Transakce byla uzavřena ve středu 5. prosince 2017.

Newsletter