Reakce ministryně Dostálové na zprávu ke kauze CzechTourism

Reakce ministryně Dostálové na zprávu ke kauze CzechTourism publikovanou Českou televizí:

Česká televize zveřejnila 5. prosince 2018 kusé a nesouvislé informace ze čtrnáct dní starého příkazu k domovní prohlídce. Označuje je však jako „nové informace o pozadí případu“. Ze zveřejněných údajů plyne celá řada chybných a nelogických závěrů. Například že „policie považuje za podezřelé smlouvy celkem za 38 milionů“. Už jen částka 38 milionů není v žádném případě hodnota zakázek, o které se Policie ČR zajímá, ale souhrnná hodnota zakázek agentury CzechTourism zveřejněná v registru smluv. Zcela mylná je také úvaha o dotačním podvodu, protože z technického hlediska ani není možný. Žádné dotace jsem agentuře přidělovat nemohla ani tehdy, ani nyní. Ani CzechTourism ze zákona dotace poskytovat nemůže. Navíc jsem nechala na CzechTourismu zavést transparentní kritéria na stanovení významných sportovních či kulturních akcí. 

Nehledě na šetření Policie ČR jsem zadala nezávislý hloubkový audit na to, jakým způsobem byly řešeny veřejné zakázky v agentuře CzechTourism. Kromě toho už nyní mohu také sdělit, že v nejbližší době bude vyhlášeno  výběrové řízení na nové vedení  této agentury. Nechme orgány činné v trestním řízení v klidu konat. Musí vše řádně vyšetřit a ukázat na skutečné viníky. Jak už jsem uvedla, nejsem si vědoma naprosto žádného pochybení a ministerstvo včetně mé osoby poskytuje Policii ČR maximální součinnost.

Newsletter