Registrace do TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2019 je možná do konce července

Pokud nechcete chybět mezi TOP Odpovědnými firmami, máte poslední šanci. Firmy, které chtějí ocenit a zviditelnit své strategie a projekty v oblasti odpovědnosti a udržitelnosti, mají totiž již jen pár dní na to, aby se přihlásily do ratingu TOP Odpovědná firma 2019. Registrace přihlášek se uzavírá 31. července a probíhá bezplatně na webu www.odpovednefirmy.cz.

TOP Odpovědná firma 2019 je nejprestižnější ocenění v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování firem. Letos bude uděleno již pošestnácté. Jediný rating svého druhu v ČR je pro oceněné firmy potvrzením toho, že jejich strategie a projekty na podporu udržitelnosti a společenské odpovědnosti sledují aktuální trendy, přispívají k jejich konkurenceschopnosti na trhu, inspirují instituce i veřejnost a efektivně zapojují své zaměstnance.

Velké i malé firmy se do ocenění mohou hlásit do 31. července 2019 prostřednictvím webových stránek.

Titul TOP Odpovědná firma je udělován společnostem, které splní nejméně 75% hranici v ratingu celkového přístupu k odpovědnému a udržitelnému podnikání. Tento rating hodnotící strategické kategorie (TOP Odpovědná velká firma a TOP Odpovědná malá firma) je sestaveno na základě bodového hodnocení těchto oblastí:

 • Strategie
 • Odpovědné HR
 • Odpovědný přístup v dodavatelsko-odběratelském řetězci
 • Životní prostředí
 • Podpora komunit

Podle výsledného součtu bodů je sestaven konečný rating všech top odpovědných firem, které překonaly nastavenou procentuální hranici úspěšnosti. Porota na základě svého hodnocení udělí speciální cenu za inspirativní přístupy v daném roce.

projektových kategorií (přehled viz níže) vybere porota na základě bodového hodnocení a hlasování tři nejlepší projekty.

Kategorie TOP Odpovědná firma 2019

Hlavní strategické kategorie

 • TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA
 • TOP ODPOVĚDNÁ MALÁ FIRMA, cena společnosti Plzeňský Prazdroj

Projektové kategorie

 • TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V DIVERZITĚ, cena Skupiny ČEZ
 • TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA POMÁHAJÍCÍ OKOLÍ
 • TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
 • TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V REPORTINGU, cena ING Bank
 • TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA PRO ŽENY, cena Deníku E15 ve spolupráci s Byznysem pro společnost

Organizátorem ocenění TOP Odpovědná firma je aliance odpovědných firem Byznys pro společnost. Každoročně velký zájem o cenu ukazuje, že firmám na odpovědném přístupu záleží, a to nejen ve vztahu ke společnosti a životnímu prostředí, ale i směrem ke svým zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům.

„Oceněním se snažíme již šestnáct let pomoci vytvářet prostředí, ve kterém i v Česku působící firmy uvažují dlouhodobě, chovají se eticky, váží si svých zaměstnanců a chtějí pozitivně ovlivňovat své okolí. Chceme, aby firmy samy přijaly udržitelnost za vlastní přístup k byznysu, podporovaly prospěšné inovace a dokázaly přizpůsobit své fungování změnám v prostředí, kde podnikají. Neplýtvání je naší klíčovou hodnotou. Plýtvat by se nemělo s lidským potenciálem a zkušenostmi, ani s přírodními zdroji,“ řekla Pavlína Kalousová, předsedkyně aliance Byznys pro společnost, která rating sestavuje

Co řekli o TOP Odpovědné firmě zástupci společností, které považují udržitelnost za klíčovou?

„Prestižní soutěž TOP Odpovědná firma vnímáme nejen jako příležitost k prezentaci naší strategie trvalé udržitelnosti a konkrétních programů a aktivit, které ji pomáhají naplňovat, ale především jako příležitost k otevření diskuse o budoucnosti, která by měla zajímat každého z nás. Soutěže TOP Odpovědná firma se účastníme již od roku 2012. Letos jsme se stali hlavním partnerem, z čehož máme velkou radost. Věříme, že spolu s ostatními partnery a členy platformy Byznys pro Společnost ukážeme, že odpovědné podnikání je jediná správná cesta,“ uvedla Edita Šilhánová, ředitelka právního oddělení a firemních záležitostí, Pivovary Staropramen.

„Příklady táhnou. Jestli chceme měnit podnikatelské prostředí k lepšímu, zvyšovat u firem povědomí, že jsou mnohem víc než jen hybateli naší ekonomiky, musíme vyzdvihovat pozitivní příklady. A to ocenění TOP Odpovědná firma dělá už léta. Vítězové svými osudy a aktivitami inspirují ostatní a dokazují, že když se chce, tak to jde. Tak se z ojedinělých případů díky ocenění stala síť, která, doufejme, přeroste v ekosystém, kde být odpovědnou firmou je prostě normální,“ vysvětlila Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafonu.

„U nás v Tchibo je odpovědné a udržitelné podnikání nedílnou součást naší firemní strategie a každodenního chování. Jsme si vědomi odpovědnosti za svět, v němž žijeme dnes a budeme žít i v budoucnu. Tento závazek se promítá do veškeré činnosti napříč zeměmi, kde Tchibo působí. V roce 2015 jsme sami získali zlatý certifikát TOP Odpovědná firma a umístili se mezi šesti nejodpovědnějšími velkými firmami v České republice. Rádi se proto opět stáváme partnerem soutěže TOP Odpovědná firma, abychom předali ocenění té firmě, která jde, stejně jako my, cestou společenské odpovědnosti a trvalé udržitelnosti,“ řekla Lenka Mašková, Corporate Responsibility Manager CZ/SK, Tchibo.

Newsletter