Rektor Ploch: Žijeme na prahu nové éry a je to velká příležitost

Současný technologický pokrok a vývoj světové ekonomiky směřují dle mnohých odborníků k velkým celospolečenským změnám. Otázkou však zůstává, jak se s těmito změnami vyrovnat. Odpověď na ni se bude snažit přinést konference s příznačným názvem „Jak přežít a uspět v novém světě“, kterou odborně zaštiťuje Vysoká škola obchodní v Praze (VŠO). O budoucnosti nejen ve vzdělávání jsme hovořili s rektorem VŠO Jindřichem Plochem. Akci pořádá nadace ZET, mediálním partnerem je Roklen24.

R24: Hlavním podnětem k uspořádání konference jsou současné extrémně rychle se měnící ekonomické podmínky. Co tyto změny přinášejí?

Žijeme na prahu nové éry a já to vnímám především jako velkou výzvu, je inspirativní takovou dobu prožívat. Odborníci nazývají tuto nastupující éru Průmysl 4.0 a projevuje se zásadní změnou podnikatelského prostředí na celém světě. Je očekávána systémová změna celých modelů výrobních procesů, které dosáhnou úplné automatizace a lidé budou z výroby zcela vytlačeni „stroji“. Může to znít děsivě, ale taková doba přinese netušené možnosti pro jiné aktivní využívání života, kdy klíčem k úspěchu budou zejména intelektuální schopnosti lidí, jejich vzdělání a podnikatelský duch.

Vidím samozřejmě i relativně negativní aspekty tohoto rychlého rozvoje například v sociální oblasti. Před tím pochopitelně nemůžeme zavírat oči.

R24: Jak by společnost na takové změny měla podle vás reagovat?

Jak jsem říkal, důležité je vzdělání. Vzdělávací instituce, jako jsme my, se na novou situaci musí připravit. Především ji musíme identifikovat a spolu se studenty se učit, jak se v tomto novém prostoru orientovat. Měli bychom to tedy být my, kdo pomůže nastupující generaci předejít stresu ze setkání s něčím, na co nebude připravena.

Zejména pro podnikatele pak bude důležité se s nastalou situací ztotožnit. To je totiž, podle mého názoru, jediné řešení, protože popírat tuto změnu již více nelze. Očekávám, že právě v tom by podnikatelům chystaná konference mohla pomoci. Zároveň pak doufám, že budou popsány procesy pro efektivní spolupráci škol a firem, kterou vnímám jako klíčovou jak pro nás jako vzdělávací instituce, tak pro firmy a samozřejmě i pro samotné studenty.

R24: Co tato situace znamená pro VŠO jako společnost působící na konkurenčním trhu?

Vnímám rozhodně silný tlak na kvalitu. Nestačí jen to, aby na škole přednášeli vzdělaní odborníci, ale vyžaduje se také propojení s praxí a zavádění nových způsobů vzdělávání. To vnímám velmi pozitivně, protože jsem nikdy nechtěl studentům předávat jen teoretické znalosti. Jsme si plně vědomi toho, že jim musíme ukázat reálné fungování podniků na trhu, učit je myslet inovativně a iniciovat v nich podnikatelského ducha. Proto intenzivně spolupracujeme s mnoha společnostmi a institucemi a podporujeme studenty v budování jejich kariéry i vlastního byznysu.

R24: Je o vzájemnou spolupráci zájem i ze strany firem?

Rozhodně. Podniky v současném dynamickém prostředí rozvoje ekonomiky potřebují kvalitní zaměstnance, jejichž znalosti a schopnosti budou odpovídat potřebám zaměstnavetelů. Podnikatelé si uvědomují, že právě spolupráce s vzdělávacími institucemi jim takové zaměstnance může pomoci nalézt. Zájem tedy mají všechny zúčastněné strany. Nyní musíme „pouze“ nastavit konkrétní procesy tak, aby tato spolupráce fungovala a byla všem prospěšná.

Proto jste se rozhodli zaštítit konferenci Jak přežit a uspět v novém světě?

Proto jsme vstoupili do Nadace ZET, která má za cíl podporu a rozvoj podnikatelského prostředí. Od nich pak vzešla iniciativa k uspořádání konference, která firmám ukáže, jak podnikat, a školám jak vzdělávat mladé lidi a podporovat jejich podnikatelského ducha.

R24: Jaká máte očekávání od této konference?

Mělo by být popsáno, co se musí stát na straně akademické a co na straně podnikatelské k tomu, aby bylo školství s praxí co nejvíce propojeno. Určitá spolupráce samozřejmě již funguje, ale je potřeba do toho vnést systém. Nadace ZET je velmi akční, proto očekáváme nastavení skutečně konkrétních procesů k naplnění tohoto cíle.

 

Doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. je uznávanou autoritou v oblasti letectví. V současné době působí jako rektor Vysoké školy obchodní v Praze, kde také zastává funkci vedoucího Katedry letecké dopravy. Ploch za svůj život vystřídal vrcholové pozice ve společnostech jako letecký podnik LOM Praha, Výzkumný ústav letectva v Praze – Kbelích, Úřad pro civilní letectví nebo Evropská agentura pro bezpečnost letectví Evropské unie. Cenné zkušenosti zúročil i jako prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Je členem Světové organizace ředitelů podniků cestovního ruchu a letecké dopravy, kolegia cestovního ruchu ministryně místního rozvoje i akademické rady Vysoké školy obchodní v Praze.

Newsletter