REMA Systém má za sebou rekordní rok. Češi odevzdali 21 tisíc tun elektroodpadu

Jeden ze tří nejvýznamnějších kolektivních systémů sběru elektrodpadu v ČR – Rema Systém, má za sebou výsledkově nejlepší rok své historie. Poprvé po 15 letech se jí podařilo překročit hranici 20 tisíců tun sebraných a k recyklaci určených vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Za rekordními výsledky stojí její dlouhodobě budovaná a lidmi i firmami hojně využívaná sběrná síť. Dosažená výše procentuální míry zpětného odběru elektroodpadu výrazně překonává hodnoty požadované EU a v ČR jí nedosahuje žádný jiný kolektivní systém.

Téměř 21 tisíc tun (přesně 20,9) vysloužilého elektroodpadu odevzdali obyvatelé ČR během loňského roku v rámci sběrné sítě kolektivního systému REMA Systém, a.s. Toto množství mimochodem odpovídá hmotnosti 120 staveb legendární pražské Petřínské rozhledny.

„Výsledky roku 2019 zapisujeme do naší historie zlatým písmem. REMA vůbec poprvé překonala hranici 20 tisíc tun ročního sběru elektrozařízení odeslaného k recyklaci, což se nám mj. podařilo i díky většímu zapojení obcí. Ve výsledku to znamenalo nárůst sběru o přibližně 25 procent. Letošní patnácté výročí existence REMA tak nemůžeme oslavit lépe,“ hodnotí čísla za předchozí rok David Vandrovec, generální ředitel společností REMA Systém, a.s.

REMA v rámci své sběrné sítě disponuje více než 20 tisíci místy zpětného odběru. O kvalitě jejího nastavení pak svědčí i míra zpětného odběru, což je poměr mezi hmotností elektrozařízení uvedeného na trh a sebraného elektroodpadu. Za rok 2019 činí zpětný odběr 79,6 %, zatímco v roce 2018 to bylo „jen“ 67,3 %, přičemž cílová hodnota nastavená Evropskou unií je 45 %, respektive 55 a 50 %. „Těchto čísel, která jsou každoročně ověřována nezávislým auditorem, nedosahuje žádný jiný kolektivní systém v České republice,“ zdůrazňuje Vandrovec.

Co se týká dalších kategorií elektroodpadu, tak společnosti REMA zajišťují také zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů. Podle statistiky společnosti REMA Battery, s.r.o. jich lidé v uplynulém roce odevzdali necelých 316 tun. Míra sběru přenosných baterií a akumulátorů překročila hranici 71 % (v roce 2018 to bylo 68 %), přičemž cíl Evropské unie je stanoven na úrovni 45 %.

U dalších sledovaných ukazatelů – v počtu nových kusů uvedených na trh došlo u elektrozařízení k 24 % meziročnímu nárůstu. REMA zde registruje trvající trend miniaturizace elektrozařízení a snižování jejich jednotkové hmotnosti, a to již několik let po sobě. U přenosných baterií a akumulátorů jde 35 % nárůst. V této kategorii je taktéž patrný trvající trend, kdy je na trh uváděno elektrozařízení s vloženým akumulátorem a další mírné zmenšování hmotnosti na jednotku.

REMA Systém v průběhu svého 15letého působení na trhu vybudovala a nastavila unikátní systém své sběrné sítě, který tvoří oběhovou soustavu celého kolektivního systému. Ten obsahuje veřejná i neveřejná sběrná místa pro všech šest skupin vysloužilého elektra zaměřená nejen na firmy nebo obce, ale i na koncové spotřebitele.

„I díky našim dalším projektům, jako je Zelená firma, Zelená obec, Zelená škola, Buď líný, re:Balík či FamilyBox si REMA v rámci tržní soutěže a principů moderního a inovativního kolektivního systému stále drží čelní pozici na poli efektivity třídění, sběru a samotné recyklace. To vše v plné shodě s legislativními požadavky a interními standardy kolektivního systému,“ doplňuje Vandrovec s tím, že REMA je nejen schopna přizpůsobovat se aktuální situaci, ale i neustále vyhledávat nová a efektivnější řešení.

„Problematika odpadů, recyklace a využitelnosti druhotných surovin je hřiště, na kterém se REMA umí úspěšně pohybovat. Velký dík patří zejména všem našim partnerům, bez kterých bychom nemohli uváděných výsledků dosahovat,“ dodal David Vandrovec.

Zpracovatelská zařízení, výkupny a chráněné dílny

Součástí sběrné sítě REMA jsou také široké veřejnosti dobře známé výkupny druhotných surovin s historií a tradicí delší než 100 let. Spolupráce REMA a uvedených výkupen je nastavena tak, že každý kilogram zpětně odebraného vysloužilého elektrozařízení je nejen přebrán kolektivním systémem a podrobně zaevidován, ale také je přepraven ke zpracovateli, u něhož je dále zpracován, respektive recyklován. Proces spolupráce s jednotlivými partnerskými výkupnami podléhá pravidelným kontrolám a vyhodnocování.

Uvnitř zpracovatelských závodů fungují i chráněné dílny, které zaměstnávají osoby se sníženou pracovní schopností. REMA po celou dobu svého působení na trhu klade důraz na podporu lokálních malých a středních zpracovatelů. Zároveň dlouhodobě, spolu se zpracovateli, usiluje o co největší možné materiálové využití vysloužilého elektrozařízení. Minimální legislativní hranice je stanovena v rozmezí 55 až 80 %. Díky smluvním zpracovatelům dosahuje REMA napříč všemi skupinami elektrozařízení průměrné hranice materiálového využití 95,5 %.

Newsletter