Restart ekonomiky po covid-19 bude vyžadovat více rekvalifikací

Podle posledních výsledků průzkumu Manpower index trhu práce personální společnosti ManpowerGroup vyplývá, že výhledy na náborové plány ve 3. kvartálu 2020 nejsou příliš optimistické. Největší propad se podle očekávání ukázal v regionu hlavního města Prahy, který je mnohem více závislý na turistickém ruchu a kancelářských profesích. Zavedení karanténních opatření a práce na home office způsobilo, že řada prodejen a provozoven byla zcela uzavřena nebo měla omezený provoz. Propad v obchodní činnosti byl pak obrovský. Nejhůře zasaženým segmentem je ubytování a stravování, kde se náborové plány v České republice propadly o 19 procentních bodů.

Část firem v České republice stále nabírá nové zaměstnance, některé z nich potřebují nahradit zahraniční zdroje pracovníků. Stále jsou žádané kvalifikované profese. Zatímco se začalo propouštět a nezaměstnanost se jen mírně zvýšila, celosvětový nedostatek talentů zůstává na rekordní úrovni. Nárůst nedostatku zaměstnanců s potřebnými dovednostmi je za deset let téměř dvojnásobný. Z dat společnosti ManpowerGroup vyplývá, že těsně před krizí se 35 % firem v České republice potýkalo s nedostatkem talentů.

Trh práce po několik let vykazoval symptomy přehřátí, v mnoha aspektech již ale narážel na své limity a objevovaly se známky počínajícího ochlazování. Kvůli ekonomickému propadu a s ním spojenému snížení poptávky po práci by letos měla klesnout zaměstnanost. Rovněž by mělo dojít ke zvýšení míry nezaměstnanosti.

Jak bude situace vypadat v novém post-COVID uspořádání? Ochladí se přehřátý pracovní trh a budou mít firmy dostatek vhodných kvalifikovaných pracovníků?

“Na trhu práce nyní nastanou velké přesuny mezi firmami a jednotlivými sektory,“ upozorňuje generální ředitelka ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová. “Žádané dovednosti a pracovní role se mění rychleji než kdy dřív a potřeba Revoluce dovedností, kterou jsme předpověděli před čtyřmi lety, je tak i nadále hlavní výzvou současnosti. Ve světě, kde roste význam technologií, jsou lidé stále žádáni.”

Česká míra nezaměstnanosti se v květnu zvedla o dvě desetiny procentního bodu a dosáhla 3,6 %. Očekávaný prudký nárůst počtu lidí bez práce zatím nenastal. Úřady práce nadále registrují cca 331 tis. volných pracovních míst. Poptávka po pracovní síle nyní roste zejména v zemědělství či stavebnictví, kde řada zahraničních pracovníků po vypuknutí epidemie opustila pracovní místa a odjela do svých domovin. Dalším možným vysvětlením je skutečnost, že firmy na úřadech práce neruší dříve nahlášená volná místa, která tak zůstávají v evidenci, i když firmy již pracovníky nepoptávají.

Aktuální data z amerického trhu práce ukazují, že díky flexibilitě a rychlé adaptaci po uvolnění karantény stoupl v květnu tamější počet pracovních míst o více než 2,5 milionu navzdory predikcím až 8 milionového propadu.

Flexibilita, adaptabilita a možnost rekvalifikovat se na volná pracovní místa jsou klíčem k restartu ekonomiky. Mezi deset nejhůře obsaditelných pozic a oborů tedy aktuálně nejžádanější dovednosti patří: řemeslníci (elektrikáři, svářeči, mechanici), stavebnictví (dělníci), prodej a marketing (obchodní zástupci, manažeři, grafičtí designéři), administrativní podpora (asistentky, recepční), doprava a logistika (řidiči kamionů, dodávek, hromadné dopravy), technici (kontroloři kvality, techničtí zaměstnanci), výroba (operátoři výroby a strojů), zdravotnictví (lékaři, sestry a další zdravotničtí odborníci), účetnictví a finance (účetní, auditoři, finanční analytici).

Část firem aktuálně stále nabírá nové zaměstnance, aby nahradila zahraniční zdroje pracovníků. Některé firmy nemohou v ČR najít za zahraniční specialisty, řemeslníky, techniky a mechaniky náhradu a musí posouvat dodací lhůty svých výrobků a služeb, jako se děje například ve stavebnictví. Právě kvalifikování řemeslníci společně s odborníky v informačních technologiích chybí v tuzemsku dlouhodobě.

Podle tiskové zprávy Úřadu práce měli zaměstnavatelé v květnu obecně největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, montážní dělníky a pomocníky ve výrobě.

Newsletter