Retailová asociace vybízí vládu k úpravě programu COVID Nájemné

Vládní program COVID Nájemné rozděluje retaily. Nastavil nerovné podmínky pro podnikatelský sektor, když nezohlednil všechny zasažené provozovny obchodních center, které se propadly do obrovských ztrát z důvodů vládních opatření.

Program COVID Nájemné schválila vláda 18. května 2020. Je určen všem podnikatelům, kteří museli v důsledku epidemie uzavřít své provozy, ale nadále museli platit nájem. A to i ti, kteří zboží pouze rozváželi či prodávali přes okénko nebo provozovali jen e-shop. Stát podnikatelům přispěje na komerční nájem 50 % v případě, že ho majitel o 30 % sníží a nájemce doplatí pětinu. Nájemci tedy začali s obchodními centry o slevách vyjednávat, ale setkali se s dalšími podmiňujícími nároky dodatkových smluv. V mnoha případech si obchodní centra diktují podmínky k prodloužení nájemních smluv (i o 10 let) a trvají na uhrazení poplatků za provoz z dob uzavření provozoven ještě před poskytnutím dotace od státu. Tyto podmiňující nároky pro slevu jsou pro řadu nájemců likvidační s ohledem na dlouhodobý výpadek příjmů z doby pandemie koronaviru.

„Velmi oceňujeme snahu vlády zmírnit dopady epidemie koronaviru v oblasti retailu. Vládní program COVID Nájemné nám určitě pomůže provozy opět rozběhnout, ale bohužel celkové výpadky příjmů za období dvou měsíců nebudeme mít šanci do konce roku 2020 dohnat. Při jednání s obchodními centry o slevě často narážíme na drsné podmínky prodloužení stávajících kontraktů, které jsou pro nás z dlouhodobého hlediska nevýhodné,“ uvedl Václav Hrbek, zakládající člen Retailové asociace a generální ředitel ALPINE PRO.

Aktuální podmínky programu COVID Nájemné vylučují z možné participace nájemce, kteří byli v době pandemie v provozu z důvodu zajištění krizových služeb veřejnosti. Patřily k nim například provozovny očních optik, lékárny, drogerie, prodejci potravin atd. „Od poloviny března, kdy došlo k uzavření většiny prodejních jednotek v obchodních centrech, jsme v rámci provozoven GrandOptical zaznamenali masivní propad návštěvnosti, a to více než 80 %. Tento stav přetrvával během plošného omezení maloobchodního prodeje, kulminoval v dubnu a vyústil v tomto měsíci v meziroční pokles tržeb o 80 %. Návštěvnost našich prodejen kopírovala propad návštěvnosti v obchodních centrech,“ uvedl Pavel Krejčí, komerční ředitel GrandVision CZ s.r.o. „Reálný dopad krizových opatření vlády na provozovny GrandOptical tak lze bezesporu přirovnat k dopadům na provozovny v obchodních centrech, jejichž provoz byl vládními nařízeními přímo uzavřen. Na rozdíl od výše uvedených provozoven je však naše společnost vyloučena z možnosti zažádat o státní podporu v rámci avizovaného programu určeného na podporu podnikatelských nájmů. Tato skutečnost nás nejen značně znevýhodňuje vůči nájemcům zařazeným do dotačního programu, ale též zásadně limituje v jednáních s pronajímateli. K dnešnímu dni se nám podařilo vyjednat s pronajímateli dohodu o slevě pouze minimálně,“ uvedl Krejčí.

Podpora českých nájemců není zcela dostačující, i když je dle slov ministra Havlíčka jedním z nejnáročnějších návrhů. „Logika podpory je taková, že stát přispěje na nájemné, když se nájemce dohodne s pronajímatelem na snížení nájemného o třetinu na druhý kvartál letošního roku,“ vysvětlil Havlíček. „Slovenská vláda připravila pro tamní podnikatele z našeho pohledu více motivující program. Stát se bude podílet na platbě nájemného po dobu uzavření provozoven ve stejné výši, jakou poskytne nájemce, což v praxi znamená, že pokud pronajímatel poskytne 50% slevu, zbylou polovinu doplatí stát, pokud pronajímatel poskytne slevu ve výši 30 %, stát přispěje 30 % a na nájemce zbude 40 %, které si může rozložit do splátek po dobu čtyř let,“ vysvětlil Václav Hrbek.

Retailová asociace navrhuje na základě průzkumu mezi svými členy upravit stávající vládní program nebo připravit vládní program COVID Nájemné 2, který by zahrnul i provozy, na které při prvním schvalování programu nebyl brán zřetel. Z ankety mezi členy asociace dále vyplynulo, že dvě třetiny firem zvažují v roce 2020 v obchodních centrech uzavřít některé své prodejny. Nájemci se v obchodních centrech aktuálně potýkají s výrazným poklesem návštěvnosti svých provozoven. 4 z 10 firem zaznamenaly v květnu až 50% propad návštěvnosti ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a polovina firem pocítila v květnu propad tržeb o více než 50 %. Již 40 % firem během dubna a května propustilo téměř čtvrtinu svých zaměstnanců a pětina firem plánuje další propouštění do konce roku 2020. Třetina oslovených firem neměla v době krize možnost prodávat své zboží v rámci e-commerce.

Retailová asociace sdružuje české i zahraniční společnosti z oblasti maloobchodu. Asociace vznikla v reakci na koronavirovou pandemii s cílem sdílet maloobchodní zkušenosti mezi jednotlivými členy s vidinou překonání aktuální ekonomické krize. Asociace dále plánuje vyjadřovat se a zapojovat do navrhování legislativních a hospodářských opatření České republiky vztahujících se k retailu. Retailová asociace má nyní přes 100 členů mezi které paří ALPINE PRO, A3 sport, Albi, BUTLERS, Crocodille, Electro World, ESPRIT, Fruitisimo, GANT, Grand Optical, Helly Hansen, Inexad (LEWIN, Hamlays), iStyle, Lindex, Neoluxor, Nutrend, OXALIS, Pierre Cardin, Rock Point, Steilmann, S.Oliver, Tchibo, UGO, Vermont a několik dalších.

Newsletter