Retailovou distribuční síť ČSOB čekají změny

ČSOB mění strukturu retailové distribuční sítě. Hlavním cílem je ještě více zpřehlednit jednotlivé distribuční kanály v oblastech řízení a v neposlední řadě posílit manažerské kapacity. Distribuční síť bude nově řízena ve třech liniích – ČSOB pobočky, Poštovní spořitelna a Přímá distribuce. V rámci těchto přeměn došlo od 1. července také k personálním změnám.

Linii ČSOB pobočky bude nadále řídit Martin Vašek, který je již v současnosti výkonným ředitelem za oblast Klientské služby. Za distribuční síť Poštovní spořitelny bude nově zodpovědný Václav Potůček, který přichází z pozice výkonného ředitele za oblast Obchodní podpory. Václava Potůčka na jeho pozici nahradí Jitka Hajičová, ředitelka Compliance. Jitka nastoupila do ČSOB v roce 2002 a od roku 2015 je na pozici výkonná ředitelka Compliance. Před svým zaměstnáním v ČSOB zastávala funkci vedoucího externího auditora v Ernst & Young (1999-2002).

Pro oblast třetí linie distribuční sítě Přímá distribuce nyní probíhá výběrové řízení.

Newsletter