Reuters: Slovensko chce v EU vyváženější daňovou politiku

Členské země Evropské unie by měly lépe koordinovat daňové zákony, aby se vyhnuly příliš tvrdým dopadům na podniky. V dokumentu, k němuž získala přístup agentura Reuters, to navrhuje slovenské předsednictví EU. Cílem návrhu je zajistit větší vyváženost kroků proti praktikám, kterými se nadnárodní společnosti vyhýbají placení daní. Objevují se totiž obavy, že tyto kroky by mohly vést k tomu, že nadnárodní podniky začnou z Evropy odcházet.

O návrhu slovenského předsednictví by se mělo jednat v sobotu na neformální schůzce ministrů financí zemí EU v Bratislavě. Návrh se zaměřuje hlavně na omezení případů dvojího zdanění nadnárodních podniků a na zajištění větší předvídatelnosti daňové zátěže podniků.

Slovensko v dokumentu chválí snahu EU bojovat s praktikami, kterými se podniky vyhýbají daňové povinnosti. Vyzývá ale k postupu, který by podporoval „atraktivitu EU jako místa pro podnikání a investice“. Navrhuje, aby ministři financí EU prodiskutovali různá opatření, včetně „další přeshraniční harmonizace daňových pravidel“ a posílení spolupráce mezi národními daňovými úřady.

Evropská komise minulý týden dospěla k závěru, že Irsko poskytovalo americké technologické společnosti Apple selektivní daňové výhody a že Apple musí Irsku doplatit na daních až 13 miliard eur (více než 350 miliard Kč) plus úroky. Irská vláda se ale spolu s Applem proti rozhodnutí komise odvolá. Dublin tvrdí, že rozhodnutí podkopává dlouhodobou strategii Irska lákat nadnárodní podniky pomocí nízkých daní.

Komise nyní oficiálně vyšetřuje daňový postup některých zemí EU vůči dalším americkým společnostem. Zasáhla už proti přístupu Nizozemska vůči americkému řetězci Starbucks a vyšetřuje údajné daňové dohody Lucemburska se společnostmi Amazon a McDonald‘s. Postup Evropské komise ve vztahu k americkým společnostem působícím v EU vyvolává ostře odmítavou reakci amerického ministerstva financí.

Státy EU se v červnu dohodly na nových pravidlech proti daňovým únikům firem. Dohodnutá pravidla řeší situace, kdy nadnárodní korporace využívaly rozdílů v národní daňové legislativě jednotlivých zemí ke snížení své daňové povinnosti. Vznik pravidel urychlila kauza takzvaných Panamských dokumentů.

Někteří aktivisté prosazující spravedlivější zdanění považují dohodnutá pravila za příliš mírná. Představitelé podnikatelského sektoru nicméně vyjádřili obavy z negativních dopadů na konkurenceschopnost EU v případě, že kampaň proti daňovým únikům povede k přílišné nepředvídatelnosti vývoje daňových zákonů.

„Zdá se, že je zapotřebí větší úsilí k omezení daňové nejistoty, která může ovlivnit domácí investice, produktivitu, mezinárodní obchod i přímé zahraniční investice,“ píše se podle Reuters v dokumentu slovenského předsednictví EU.

Newsletter