RIM CZ: Online a digitální služby zůstávají klíčové v marketingu i v roce 2021

Rok 2021 je plný očekávání. Uplynulý byl velkou zkouškou, a to se potvrzuje i letos. Jaké nástroje mohou být klíčové pro tento rok jsme se zeptali odborníků ve společnosti RIM. Tradičním tuzemském výrobci kancelářských židlí a nábytku. Odpovídal Michal Hotmar.

Michal Hotmar

Jaké nástroje budou pro vás letos v marketingu klíčové a proč?

Za klíčové nástroje pro rok 2021 v marketingu vidím, stejně jako v minulém roce, online a digitální služby. Hlavním úkolem bude zprostředkovat zákazníkům dostatek informací o produktech prostřednictvím nových webových stránek https://rim.cz/. Nově také rozjíždíme aplikaci SharePoint, kde našim dealerům nabízíme nejnutnější informace a podklady k jednotlivým produktům na jednom místě. Chceme tím docílit nezávislosti našich partnerů na pomoci našich obchodních zástupců a asistentek prodeje.

Zároveň také doufáme v rozvolnění veškerých vládních nařízení a možnosti uskutečnění eventů. Osobní prezentace a setkávání s prodejci je pro nás i za současné situace klíčové.

Měnili jste nějak v průběhu loňského roku marketingový rozpočet kvůli měnící se situaci?

Ano, zhruba o 15 % jsme rozpočet korigovali směrem dolů. Došlo také k přesunu zdrojů určených na eventy (především veletrhy a uvádění novinek) do digitálních aktivit a zároveň jsme se zaměřili na brand jako takový. Rozhodli jsme se podrobně prověřit značku RIM mezi partnery, architekty i koncovými zákazníky, abychom dostali odpověď, jak je značka RIM vnímána na trhu kancelářského nábytku.

K jakým inovacím v sortimentu, fungování firmy nebo marketingu vás vývoj loňského roku přivedl?

Výraznou novinkou v komunikaci se zákazníky byly videohovory. Ty považuji za velký přínos a zefektivnění komunikace uvnitř i vně firmy. Také mezi produkty jsme se dopracovali k novinkám, které reagují na současnou situaci. Na konci roku jsme představili novou pracovní židli MUUNA, která reflektuje potřeby domácích pracoven a je tak na pomezí domácí (soft) a klasické kancelářské židle.

Pojem home office se v loňském roce naplno zabydlel také v naší společnosti.

Který marketingový nápad na trhu vás v uplynulém roce zaujal?

Vybavuji si kampaň českého olympijského výboru „SILNĚJŠÍ PRO ŽIVOT.“ Jedná se o sérii video spotů, které mají upozornit veřejnost na fakt, že i drobnostmi můžeme zlepšit svou fyzickou i psychickou kondici.

Případně z první vlny pandemie si vybavuji kampaň „ZACHRAŇ HOSPODU,“ kterou inicioval Český svaz pivovarů a sladoven. Zde se mi líbí myšlena, nicméně samotná realizace by potřebovala ještě trochu dotáhnout.

 

Newsletter