ŘLP dosáhlo rekordního obratu přes 4 miliardy korun

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky dosáhl za rok 2016 hrubého zisku v celkové výši 479,6 milionu Kč, a to při rekordním obratu více než čtyři miliardy korun. Současně byl dosažen a výrazně překročen plánovaný výsledek hospodaření a podnik tak splnil všechny svoje závazky vůči zakladateli (Ministerstvo dopravy ČR), zaměstnancům, dodavatelům a ostatním obchodním partnerům.

Do pozitivních hospodářských výsledků podniku se významně promítla dobrá kondice mezinárodní letecké dopravy. V roce 2016 bylo v českém vzdušném prostoru zaznamenáno 836 917 pohybů, doprovázené zvýšeným počtem proletěných kilometrů (190 000 000 km) a hmotností nasazených strojů (85 000 000 tun).  Příznivou skutečností bylo také další významné oživení letového provozu na letišti v Praze (136 619 startů a přistání). Pro letecké dopravce je český vzdušný prostor dlouhodobě atraktivní vzhledem k vysoké úrovni bezpečnosti, dostatečné kapacitě a zákaznicky nastavené cenové politice. Ceny za poskytované služby podnik nezvýšil od roku 2009.

Newsletter