Rozhodnutí ESMA o zavedení produktových intervencí

Od 1.června byla v Úředním věstníku EU zveřejněna Rozhodnutí ESMA o zavedení produktových intervencí č. 2018/795 a 2018/796. Tato opatření Evropského orgánu pro cenné papíry, avizovaná v březnu a přijatá v květnu letošního roku, spočívají v zákazu nabízení a prodeje binárních opcí a v omezení nabízení a prodeje rozdílových smluv.

Zákaz binárních opcí začne platit 2. července a omezení rozdílových smluv 1. srpna 2018. Tento zákaz a toto omezení se vztahují na transakce uskutečněné poté, co opatření vstoupí v platnost, a budou platit vždy po dobu tří měsíců s možností prodloužení.

Newsletter