Rozpočet Úřadu vlády má meziročně vzrůst asi o 300 milionů korun

Úřad vlády má příští rok hospodařit s téměř 1,3 miliardy korun proti letošní asi miliardě korun. Vzroste objem peněz na platy zaměstnanců, ale taky výdaje například na výzkum a vývoj, protidrogovou politiku a na začleňování Romů. Sněmovna ale bude tuto rozpočtovou kapitolu projednávat bez stanoviska petičního výboru, který se jí dnes zabýval.

Poslanci kriticky debatovali zejména o některých dotacích nestátním organizacím, například ohledně rovnosti žen a mužů, podpory dárcovství, podpory sítí neziskových sdružení nebo romských programů. Zpochybňovali účelnost vynaložených peněz. „Nemůžeme dávat peníze na něco, co nefunguje,“ uvedl například Pavel Plzák (ANO). Zástupci Úřadu vlády naopak kritéria hájili, sledují se podle nich i výsledky podpořených projektů.

Výdaje na protidrogovou politiku mají meziročně vzrůst ze 133,7 milionu na 146,2 milionu korun a na integraci Romů z 86,7 milionu na 125,6 milionu korun. Objem peněz na výzkum a vývoj má být vyšší zhruba o 100 milionů korun a dosáhnout 221,4 milionu korun. Přibližně o 70 milionů na 474,2 milionu korun stoupne objem peněz na platy.

Doporučení, aby Sněmovna rozpočtovou kapitolu Úřadu vlády schválila, nakonec výbor podobně jako loni nepřijal. Nepřiklonil se ale ani k návrhu nezařazeného poslance Karla Fiedlera (Řád národa) na přerušení debaty o rozpočtové kapitole, aby mohli pracovníci Úřadu vlády doplnit její písemné zdůvodnění.

Výbor naopak podpořil návrh rozpočtu Kanceláře veřejného ochránce práv, který meziročně vzroste asi o šest milionů korun na 107,1 milionu korun. Poslance zaujalo zejména využívání 12 služebních automobilů, najedou podle nich v průměru stovky kilometrů denně. Zástupci kanceláře to zdůvodňovali hlavně místními šetřeními. „Vozový park je na maximum využitý… Naši lidé jezdí,“ uvedl za úřad Pavel Pořízek.

Prakticky bez debaty výbor doporučil schválit rozpočtovou kapitolu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jeho výdaje se mají proti letošku zvýšit asi o osm milionu na 159,7 milionu korun.

Newsletter