Rozpočtový úřad Kongresu USA: Pokud nebude navýšen dluhový stop, ministerstvu financí pravděpodobně dojdou peněžní prostředky a nebude schopno provádět obvyklé platby již v prvním čtvrtletí příštího fiskálního roku, pravděpodobně v říjnu nebo listopadu

Newsletter