Na amerických trzích se dnes z důvodu státního svátku neobchoduje. Absence amerických obchodníků se patrně projeví na nižší likviditě dolarového trhu. Měny regionu oslabují. Nejvyšší ztráty registruje polský zlotý patrně reagující na zprávy z minulého týdne ohledně možného snížení sazeb a dalších intervencí.

Rozpočtový výbor opět zasedne nad návrhem státního rozpočtu

Sněmovní rozpočtový výbor se ve středu opět sejde nad návrhem státního rozpočtu na příští rok. Před druhým čtením ve Sněmovně bude projednávat doporučení sněmovních výborů k jednotlivým kapitolám a dá k nim své doporučení. Loni takto doporučil schválit přesuny za 1,9 miliardy korun. Druhé čtení rozpočtu má ve Sněmovně přijít na řadu ve středu 30. listopadu.

Některé výbory doporučily schválit rozpočty jednotlivých kapitol beze změny, jiné navrhly navýšení. Například hospodářský výbor chce zvýšit rozpočet Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o 22 milionů korun. Úřad by jinak musel sáhnout po uspořených penězích z předchozích let. Výbor také doporučil navýšit výdaje Správy státních hmotných rezerv o 375 milionů korun na doplnění zásob ropy a ropných produktů a o 75 milionů na navýšení pohotovostních zásob. V rozpočtu ministerstva dopravy chce přidat peníze na mzdy zaměstnanců Drážního úřadu.

Petiční výbor nepřijal žádné doporučení k návrhu rozpočtu Úřadu vlády ČR. Pro kladné stanovisko hlasoval jeden poslanec a ostatní se zdrželi, nebo byli proti. Úřad by měl hospodařit s 1,3 miliardy korun, což je proti letošku asi o 300 milionů víc. Členové výboru se kriticky vyjadřovali o některých dotacích nestátním organizacím, například ohledně rovnosti žen a mužů, podpory dárcovství, podpory sítí neziskových sdružení nebo romských programů. Zpochybňovali účelnost takto vynaložených peněz.

Také rozpočet ministerstva práce a sociálních věcí se ve výboru pro sociální politiku nedočkal stanoviska. Ministerstvo by mělo příští rok utratit zhruba 560,5 miliardy korun, což je asi o 16,3 miliardy víc než letos. Návrh kapitoly nepodpořili vedle části opozice členové výboru za hnutí ANO i kvůli pozměňovacím návrhům, které by snížily položku na dávky v hmotné nouzi asi o miliardu korun, tedy o desetinu. Poslancům nebylo jasné, jak by ministerstvo objem peněz na tyto dávky dorovnalo.

Dva nové úřady nemají podle návrhu vlády i podle doporučení výborů v rozpočtu zatím nic. Jde o Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře. Podle vládního usnesení jim peníze uvolní ministr financí během příštího roku na žádost představitelů těchto úřadů.

Školský výbor chce mimo jiné přidat 20 milionů Českému egyptologickému ústavu Univerzity Karlovy. Ze státního dluhu chce také převést 100 milionů korun na regionální školství.

Rozpočtový výbor v minulosti při tomto jednání také posuzoval žádosti o dotace z rozpočtu, které mu zasílaly různé organizace. Takových žádostí bývaly i tisícovky a šlo v nich celkem o miliardy korun. Počet žádostí ale klesal, v roce 2012 dorazily jen dvě, také loni jich dorazilo jen několik.

Newsletter