Rozpočtový výbor podpořil zákon o sběru dat pro řízení veřejných financí

Sněmovní rozpočtový výbor dnes jednomyslně doporučil schválit bez připomínek nový zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Ministerstvu financí umožní získávat vybrané údaje o hospodaření subjektů a účetních jednotek, které spadají do sektoru vládních institucí. Tyto informace mají sloužit k sestavování a zveřejňování výstupních dat podle unijní směrnice z roku 2011 a také podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Povinnost poskytovat údaje o příjmech a výdajích se má týkat nejen úřadů, ale třeba i vysokých škol, státních příspěvkových organizací, obcí nebo krajů a jejich svazků.

Zveřejňování dat se bude týkat také České exportní banky, Českomoravské záruční a rozvojové banky, Exportní garanční a pojišťovací společnosti, Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, Správy železniční dopravní cesty, České televize, Českého rozhlasu, veřejných vysokých škol, ústředně řízených veřejných výzkumných institucí a dalších jednotek menšího významu. Informace mají zveřejňovat také nemocnice zřízené územním samosprávným celkem s jinou právní formou než příspěvková organizace.

Aby bylo možné zveřejňovat úplné údaje podle požadavků směrnice, je nutné získat vstupní údaje i od těch institucí, kterým to současné zákony neukládají, nebo jim tu ukládají nedostatečně, uvádí vláda v důvodové zprávě.

Předloha má být účinná od ledna, ale ne dřív než zákon o rozpočtové odpovědnosti. Tuto normu by měli poslanci projednávat na své nejbližší schůzi ve druhém čtení, strany se však na její podobě neshodly.

Newsletter