Rozvedení Češi už k soudu podruhé nechtějí

Podle průzkumu agentury STEM/MARK trvá v ČR rozvod i déle než rok, tři čtvrtiny dotázaných uvedly až šest měsíců. Jedná se o nesporné rozvody, a přes to, že se rozvádějící se lidé dokážou dohodnout na dětech, majetku a bydlení, a nemají se tedy o co soudit, k soudu podle české legislativy musí. 85 % těch, kteří si takovým řízením již prošli, by jej příště absolvovalo raději u notáře. Rozvody manželství bez účasti soudu jsou v jiných evropských zemích již běžné.

Možnost vyřídit rozvod u notáře by využilo 85 % dotázaných. Především kvůli urychlení a zjednodušení celého procesu. Tři čtvrtiny respondentů uvádějí dobu trvání rozvodu do šesti měsíců, pětina pak šest až 12 měsíců a 4 % dokonce více než rok. Pouze třetina rozvádějících se uvádí, že se soudce v průběhu rozvodu pokoušel o smír mezi manželi (což je jeho zákonná povinnost).

„Většina lidí, kteří si rozvodem u soudu prošli, nevnímá tuto zkušenost jako dobrou. V případě nesporných rozvodů jsou lidé totiž schopni se sami dohodnout, a nemají se tedy o co soudit. K soudu podle zákona přesto musí. Ani sami soudci svou povinnost ve formě pokusu o smír nevyužívají vždy. Notářská komora ČR by tak díky svým 450 úřadům po celé ČR mohla prací zavaleným soudům v tomto ohledu pomoci. V Evropě se již u notáře rozvádí třeba ve Francii, Řecku a dalších zemích,“ říká k situaci kolem nesporných rozvodů v ČR Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR.

Rozvod u notáře by znamenal méně stresu nejen pro manžele, ale také pro děti. V jeho průběhu bez emocí by se mohla zlepšit i vzájemná komunikace, byl by méně časově náročný a díky vzájemné dohodě manželů i méně formální. Větší prostor by tak mohl být věnován zájmům a výchově dětí. Lidé by dále podle průzkumu ocenili i řízení bez otázek na intimní život. Rozvod u notáře by podle výpovědí respondentů poskytoval více soukromí, protože u soudu je podle některých z nich moc lidí (přísedící, zapisovatelky) a to může představovat problém například na malých městech.

Respondentům průzkumu také často nevyhovovaly čekací lhůty a odročování řízení například z důvodu nemoci soudce, ale hlavně to, že k soudu musí, i když se byli schopni dohodnout a nemají se o co soudit. Lidé také uváděli, že se u soudu prostě necítí dobře. Rozvodovost v ČR je vysoká, například v Praze se podle ČSÚ rozvádí v posledních letech průměrně každé druhé manželství.

Newsletter