Růst české ekonomiky byl koncem roku slabší

Česká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku rostla meziročně o 1,4 procenta, uvedl dnes Český statistický úřad. Proti dřívějšímu odhadu z konce února je to zhoršení o desetinu procentního bodu. Loňský dvouprocentní růst statistici potvrdili, stejně tak zůstal beze změny mezičtvrtletí růst o 0,4 procenta v posledním čtvrtletí. 

Hrubý domácí produkt očištěný o cenové vlivy a sezónnost byl ve 4. čtvrtletí meziročně vyšší o 1,4 % a v mezičtvrtletním srovnání o 0,4 %. Oproti předchozímu odhadu byly využity nové údaje za sektor vládních institucí a také zpřesněné informace o daních na produkty. Toto zpřesnění mělo na tempo růstu HDP ve 4. čtvrtletí pouze mírný dopad. Odhad za celý rok 2014 se nezměnil (2,0 %).

Klíčové složky poptávky měly ve 4. čtvrtletí na meziroční i mezičtvrtletní zvýšení ekonomické výkonnosti pozitivní vliv.Výdaje na konečnou spotřebu domácností meziročně vzrostly o 2,0 % a tvorba hrubého fixního kapitálu byla vyšší o 4,3 %. Stav zásob (neočištěný o sezónní vlivy) koncem roku klesal, zejména ve zboží, hotových výrobcích a nedokončené výrobě. Naopak, podobně jako v předchozích dvou čtvrtletích, rostly zásoby materiálu.

Aktivní saldo zahraničního obchodu v běžných cenách 64,8 mld. Kč se ve srovnání se 4. čtvrtletím předchozího roku zvýšilo o 6,2 mld. Kč. Vývoz i dovoz zboží přitom vzrostly meziročně shodně o 7,3 % a zvýšení dovozu služeb o 15,9 % značně předstihlo jejich vývoz, který byl meziročně vyšší o 8,2 %.

Podle zpřesněného odhadu ukazatelů sektoru vládních institucí, založeném na úplnějším datovém fondu, se výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí ve 4. čtvrtletí meziročně zvýšily o 4,2 %. K růstu přispěly zejména náhrady zaměstnancům, mezispotřeba a naturální sociální transfery.

(Zdroj: ČSÚ)

Newsletter