Růst českého exportu stále silněji brzdí nedostatek lidí

Růst českého exportu stále silněji brzdí nedostatek lidí na trhu práce v ČR. Podle odhadu Indexu Exportu zlepšující se kondice evropské ekonomiky, velmi vysoká důvěra evropských firem a stále přibývající zakázky pro české firmy ze zahraničí by za příznivých okolností zvedly tempo růstu českého exportu na dvojcifernou úroveň v prvních dvou měsících 2018.

„Současné posilování české koruny růstu exportu (zatím) nebrání, za to nedostatek lidí na trhu práce přesahující už hranici 210 tisíc osob je těžko překonatelnou překážkou,“ říká Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

„Pokud do výpočtu Indexu Exportu zahrneme i velmi nízkou nezaměstnanost v ČR ve srovnání s dlouhodobým průměrem, růst exportu zpomalí počátkem příštího roku na poloviční tempo mezi 5-6 %. Pro českou ekonomiku to představuje ztrátu příležitosti růst ještě rychleji,“ dodala.

„Druhým faktorem, který může ve střednědobém horizontu velmi vážně ohrozit nejen exportéry, ale v podstatě celý český průmysl, je skutečnost, že meziroční růst mezd je v tuto chvíli více než dvojnásobný oproti růstu produktivity práce“, doplňuje místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

O Indexu Exportu
Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, reálný efektivní kurs koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky a české zakázky ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu. 

Newsletter